so logo new

logoSi

  Разделно събиране на различните потоци отпадъци

  Отпадъци от опаковки – хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло

  Отпадъци от опаковки – хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло

  Столична община има сключени договори с три организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки за организиране и обслужване на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Столична община:

  „Екобулпак България“ АД -  https://www.ecobulpack.bg/

  „Екопак България“ АД - https://www.ecopack.bg/

  „Булекопак“ АД - https://www.bulecopack.com/

  Въведените системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки за гражданите са:

  • дву контейнерна - една точка се състой от 1 бр. жълт и 1 бр. зелен контейнер. Такава е системата в 16 района: Надежда, Сердика, Красна поляна, Илинден, Възраждане, Витоша, Лозенец, Изгрев, Слатина, Люлин, Подуяне, Връбница, Банкя, Панчарево, Подуяне, Нови Искър и Искър.
  • три контейнерна /една точка се състой от 1 бр. син, 1 бр. жълт и 1 бр. зелен контейнер/. Такава е системата в 8 района: ”Средец”, ”Триадица”, ”Оборище”, ”Красно Село”, “Младост“, “Студентски“, „Овча купел“ и „Кремиковци“.

  Броят на съдовете от системата се определя в съответствие с изискванията на чл. 24, т. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, където е записано, че „за населени места с жители“:

  - над 100 000 жители, за всеки 750 жители се осигурява една точка с минимален общ обем 3300л.“;

  - за райони от 50 000 до 100 000 жители се осигурява една точка за всеки 550 жители;

  - за райони с под 50 000 жители се осигурява за всеки 350 бр. жители;

  Точките са разположени на подходящи места по улиците за обхващане на съответния брой жители регистрирани по настоящ адрес в 24- те района на Столична община. Съгласно сключените договори ново допълване и актуализация на местата и броя на съдовете в районите се прави в началото на всяка календарна година, в съответствие с предоставени данни на ГД „ГРАО“ на МРРБ за броя жители по настоящ адрес в районите през изтеклата година.

  • Обслужването на офиси, административни сгради, регистрирани етажни собствености, и други генератори на опаковки се извършва с контейнери и/или с чували след подадена заявка до организацията, обслужваща съответния район.

  Повече информация може да бъде намерена на следния линк https://www.ecobulpack.bg/informacziya-za-firmi/

  https://www.ecobulpack.bg/informacziya-za-grazhdani/, както и на интернет страниците на другите две организации.

  • Търговските обекти, генератори на отпадъци от опаковки са задължени да събират разделно отпадъците, които се образуват в резултат на осъществяваната от тях дейност, но имат възможност да избират начина на предаването им. Задълженията им са разписани в чл. 21, ал. 2 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Наредбата може да бъде намерена на следния линк https://inspectorat-so.org/documents/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8
  • Модел „От врата на врата“

  Прилага се в крайградските жилищни зони в районите: „Овча купел“, „Кремиковци“ и „Банкя“. На всяко желаещо домакинство се предоставят контейнери и/или чували – жълти, сини и зелени за разделно събиране на отпадъци от домакинствата.

   

  Отпадъци от пластмасови бутилки

  Нов вид контейнери само за пластмасови бутилки с вместимост до 3л. започнаха да се разполагат на територията на паркове, градини, алеи и други места за обществено ползване в Столицата. За сега са разположени в районите Оборище и Красно село на следните адреси, като предстои и в останали райони.

  Новите контейнери са жълти на цвят и с информационен стикер на тях. С разполагането на отделен контейнер за пластмасови бутилки се изпълняват изискванията на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда / чл. 10, ал. 2/. Те са част от изградената вече система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Столична община.

  Адреси на контейнери за пластмасови бутилки

  Място Цвят Тип Адрес
  гр.София, р-н Красно село Жълт Иглу 1.1 Градина на ул. "Славия" и бул. "Цар Борис III", вход откъм ул."Славия"
  гр.София, р-н Красно село Жълт Иглу 1.1 Парк "Лагера"/Градина ГУСВ/, вход откъм ул."Баба Илийца" и бул. "Цар Борис III"
  гр.София, р-н Красно село Жълт Иглу 1.1 Градина на ул. "Славия" и бул. "Цар Борис III", вход откъм ул."691"
  гр.София, р-н Красно село Жълт Иглу 1.1 Парк "Хиподрума", вход откъм ул. "Булаир"
  гр.София, р-н Красно село Жълт Иглу 1.1 Парк "Хиподрума", вход откъм ул. "Връх Тумба"
         
  гр.София, р-н Младост Жълт Иглу 1.1 Парк - вход изток с/у "Лили",бл.378
  гр.София, р-н Младост Жълт Иглу 1.1 Парк - вход изток с/у бл.378
  гр.София, р-н Младост Жълт Иглу 1.1 Парк - Спирка с/у Община
  гр.София, р-н Младост Жълт Иглу 1.1 Парк - Спирка с/у Община
  гр.София, р-н Младост Жълт Иглу 1.1 Парк - Пешеходна пътека с/у Sweet
         
  гр.София, р-н Оборище Жълт Иглу 1.1 Парк "Заимов", бул. "Янко Сакъзов" и ул. "Сан Стефано"
  гр.София, р-н Оборище Жълт Иглу 1.1 Парк "Заимов", бул. "Янко Сакъзов" и ул. "Кракра"
  гр.София, р-н Оборище Жълт Иглу 1.1 "Докторска градина", вход откъм ул. "Шипка"
  гр.София, р-н Оборище Жълт Иглу 1.1 Парк "Заимов", бул. "Янко Сакъзов" и ул. "Васил Априлов"
  гр.София, р-н Оборище Жълт Иглу 1.1 "Докторска градина", ул. "Сан Стефано" и ул. "Шипка"
         
  гр.София, р-н Средец Жълт Иглу 1.1 бул. „Евлоги Георгиев“ /метростанция „Васил Левски“/
  гр.София, р-н Средец Жълт Иглу 1.1 Княжевска градина /вход от към ул. „Гурко“/
  гр.София, р-н Средец Жълт Иглу 1.1 Княжевска градина /вход от към бул. „Евлоги Георгиев“/
  гр.София, р-н Средец Жълт Иглу 1.1 Градска градина /от към централния вход на Министерството на отбраната, срещу ул. "Аксаков" №1/
         
  гр.София, р-н Студентски Жълт Иглу 1.1 Парк - вход с/у "УНСС"
  гр.София, р-н Студентски Жълт Иглу 1.1 Парк - вход (спирка)
  гр.София, р-н Студентски Жълт Иглу 1.1 Парк - вход с/у х-л "Витоша"
  гр.София, р-н Студентски Жълт Иглу 1.1 Парк - завой с/у Пощата
  гр.София, р-н Студентски Жълт Иглу 1.1 Парк - вход ул. "Баку" №2
         
  гр.София, р-н Триадица Жълт Иглу 1.1 Южен парк I част /вход от към ул. „Баба Неделя“, пред платения паркинг/
  гр.София, р-н Триадица Жълт Иглу 1.1 Южен парк III част /бул. „Петко Ю. Тодоров“ – входа с/у разклона с ул. „Нишава“/
  гр.София, р-н Триадица Жълт Иглу 1.1 парк Здраве /ул. „Хан Пресиян“, пред входа на белодробна болница/
  гр.София, р-н Триадица Жълт Иглу 1.1 Южен парк III част /транспортен вход от към бул. „Петко Ю. Тодоров“/
  гр.София, р-н Триадица Жълт Иглу 1.1 Южен парк II част /транспортен вход от към ул. „Астана“, до Национален музей „Земята и хората“/
  Отпадъци от облекла и текстилни материали

  Столична община има сключени договори с фирми за изграждане и обслужване на системата за разделно събиране на облекла и текстилни материали с основни генератори домакинствата:

  „Тексайд България“ ООД  - https://texaidbg.texaid.com/bg/nachalo.html

  „Техсайкъл“ ООД  - https://texcycle.bg/

  „М-текс рециклиране на текстил“ ООД - https://m-texx.com/

  На територията на Столична община са разположени подходящи контейнери със заключващ механизъм, за да не се изваждат отпадъци от тях.

  Събраните от контейнерите отпадъци се транспортират от специализираните компании за третиране на текстилни отпадъци до техните площадки, на които се извършва сортиране. Разделят се по видове, като годните за повторна употреба се отделят, а останалите са нарязват и се използват като памучни парцали за индустрията. Това което остава след сортирането се балира и се предава на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване. Негодни текстилни материали например /дънки и бял текстил/ се сортират по цвят, изрязват се копчета и ципове и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.

  Списъците с местата, на които са разположени контейнерите са качени на интернет страниците на фирмите:

  https://texcycle.bg/#find-a-bin

  https://texaidbg.texaid.com/bg/kontejneri-za-sbirane.html

  https://m-texx.com/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

  както и на страницата на Столичен инспекторат на следния линк

  Списък с адресите на контейнери за разделно събиране битови отпадъци от облекла, текстилни материали, разположени на територията на Столична община

  Зелени отпадъци от частни дворове и градини

  СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ БИООТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ЧАСТНИ ДВОРОВЕ И ГРАДИНИ

  1. В районите Връбница и Кремиковци има обособени места, където гражданите да могат да си изхвърлят зелените отпадъци, образувани от частни дворове и градини - листа, треви, клони, храсти, стебла от растения и др. От тях зелените отпадъци се почистват и се транспортират до Инсталацията за биологично третиране в м. Хан Богров. При преработката им се получава компост. Този компост се използва за торене на градини, междублокови пространства и др. тревни площи.

  На тези места се оставят единствено зелени отпадъци и не се смесват с други потоци отпадъци, например строителни, едрогабаритни, битови, отпадъци от опаковки, почва, пръст, камъни и др.

  Адресите са:  

  -р-н „Връбница“ – с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ след бензиностанция Петрол Ойл – в дясно покрай река Църна бара

  - р-н „Кремиковци“  - с. Яна, ул. „Св. Ана“, кв. Челопечене, ул. „Гилица“;

  2. В останалите райони на Столична община, зелени отпадъци се оставят в чували до контейнерите за битови отпадъци. От тези места се събират със специализирана техника и се транспортират до Инсталацията за биологично третиране в м. Хан Богров.
  Биоотпадъци - хранителни и кухненски

  Биоотпадъци, които се образуват от училища, детски градини, детски кухни, търговски обекти, пазари, ресторанти, заведения за обществено хранене, хотели и други се събират разделно и се предават на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ или на фирма, притежаваща разрешение за дейности с отпадъци. Тези обекти са задължени да определят отговорни лица, да не ги смесват с другите потоци отпадъци и да ги предават за последваща преработка.

  Едрогабаритни ( обемни ) и строителни отпадъци от домакинствата

  Обемни или едрогабаритни отпадъци /ЕГО/ са битови отпадъци, образувани от домакинствата, които, поради своите размери и тегло не могат да се поставят в контейнерите за битови отпадъци и създават затруднения при товаренето им. Такива например са: дивани, фотьойли, шкафове, маси, дървена дограма, плоскости, столове и др.

  Строителни отпадъци, образувани от малки ремонти в домакинствата  са: тоалетни чинии, фаянсови и керамични изделия, керемиди, тухли и др.

  В крайградските райони обемни отпадъци и чували със строителни отпадъци от домакинствата се поставят разделени по видове на определените места в районите.

  Гражданите трябва да се съобразяват с графика за събирането им в съответния район. Събирането им се извършва със специализирана техника на фирмата изпълнител по дейност „Чистота“ в района и разделно се транспортират до депо „Враждебна“ или друго съоръжение, определено от Кмета на Столична община.

  В централните райони обемни отпадъци и чували със строителни отпадъци от домакинствата се изхвърлят до контейнерите за битови отпадъци, съобразено с графика за събирането им в съответния район.

  При изхвърлянето на отпадъците е забранено смесването на обемни отпадъци /ЕГО/ с битови, зелени, строителни, електронно и електрическо оборудване и отпадъци от опаковки.

  Когато в домакинствата се извършват големи строителни ремонти, лицата са длъжни да ги събират в наети от тях специализирани контейнери и да ги предават на лица, притежаващи документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците. Забранено е разпиляването на отпадъците и замърсяване на места за обществено ползване.

  Графиците за събиране на едрогабаритни и строителни отпадъци по райони може да намерите тук.

  Гуми- излезли от употреба

  В сезона на смяна на автомобилните гуми, гражданите могат да предадат стари гуми в автосервизите и пунктовете за смяна на гуми, като ги оставят безплатно;

  Търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми), в които се извършва смяна на гуми  са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните от дейността им гуми. Задължени са и да осигурят възможност за безплатно приемане на гумите от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите, както да поставят на видно място в търговските обекти табели, които съдържат информация за възможностите и начина за обратно приемане на използвани гуми в търговския обект.

  В чл. 133, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците е „забранено изхвърлянето на отпадъци в т.ч излезли от употреба гуми на неразрешени места“, както и в чл. 133, ал.4, т. 1 от същият „е забранено нерегламентираното изгаряне на отпадъци, в т.ч. и ИУГ“.

  Физическите лица, които нарушават посочените разпоредби се санкционират в размер от 300 до 1 000 лева, а на юридически лица или на еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 1 400 до 4 000 лв.

  Електронно и електрическо оборудване- излязло от употреба.

  Столична община има сключени договори с две организации, притежаващи разрешение за събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване „Екобултех“ АД за районите „Красна поляна“ и „Овча купел“ „Елтехресурс“ АД за всички останали райони на територията на Столична община. Двете организации събират следните категории електронно и електрическо оборудване /ИУЕЕО/:

  1. големи и малки домакински уреди;
  2. информационно и телекомуникационно оборудване;
  3. потребителски уреди;
  4. осветителни тела, включително луминисцентни лампи;
  5. електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт;
  6. автомати;
  7. уреди за мониторинг и контрол;
  8. електрически и електронни инструменти;
  9. медицински устройства и др.

  Всяко физическо лице може да се обади на техните телефони и да си даде заявка за извозване на събраните от него излезли от употреба електронни и електрически отпадъци. Освен по телефон чрез заявка, всеки може сам да предаде събраното ИУЕЕО като го занесе до контейнер, разположен от организацията в определен район на СО.

  Повече информация за "Елтехресурс" АД може да намерите тук https://eltechresource.com/
  Повече информация за "Екобултех“ АД може да намерите тук http://www.ecobultech.com/

  Отработени моторни масла

  Столична община има организирана система за разделно събиране на отработени масла от гражданите, чрез сключен договор за събирането им с фирма „Ойл Рециклейшън“ ЕООД.
  Отработените масла от гражданите могат да се предават само на местата за смяна на отработени масла на територията на Столична община, както и на следната площадка:

  1. гр. София, район „Панчарево“, ул. „Циклама“ № 7, тел. за връзка:0893/46 27 68

  Всички други места, освен изброените по-горе, на които са изхвърлени или се съхраняват отработени масла са в нарушение на изискванията на чл. 42 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

  Батерии и акумулатори - негодни за употреба

  Столична община има организирана система за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, за което има сключен договор с организация по оползотворяване „Екобатери“ АД. Събирането на НУБА се извършва чрез предоставени съдове за разделно събиране на портативни батерии на места, определени от Столична община, които включват училища, детски градини, сградите на районните администрации и административни сгради;

  Търговските обекти също имат разположени съдове, които гражданите могат да използват за този вид отпадъци.

  Повече информация може да се намери тук http://www.ecobatterybg.com/