so logo new

logoSi

  Столичен инспекторат осъществява контрол по спазване от страна на всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е Столична община, когато такива функции са му възложени от Кмета на Столична община или от Столичен общински съвет.

  ВРЕМЕННИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА РАБОТА В СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ В СИТУАЦИЯ НА ОБЯВЕНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

  Вижте повече...

  АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

  РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

  ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 2021

  МИЕНЕ

  Контрол на замърсяване от строителство

  КАК ДА ?

  Пътя на нашите отпадъци от опаковки

  ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ

  ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

  ДЕЛОВОДНА СПРАВКА

  Адрес: гр. София, ул. Париж 5

  факс: +3592 9377221

  e-mail: inspectorat@inspectorat-so.org

  Оперативен център (24/7): +3592 9875555

  Работно време:

  09:00 - 17:30 - всеки работен ден