so logo new

logoSi

  Както всяка година, така и тази, Столична община организира традиционното си Пролетно почистване. Поради ограниченията на пандемията от коронавирус, мероприятията ще се проведат на два етапа, като първия е  без участието на граждани:

  I-ви етап – 26.04-30.04.2021 г. 

  Ще се почистват нерегламентирани сметища. Фирми-спонсори с техника ще съберат и транспортират до депо „Враждебна“ строителни и смесени отпадъци от общинска територия. 

  Създава се организация, след почистване на нерегламентираните сметища, терените да бъдат облагородени, а достъпа до тях да бъде прекъснат, като целта е да се предотврати повторно замърсяване. 

  Информация за предвидените  за почистване нерегламентирани сметища може да видите тук

  II-ри етап – 17.05 – 23.05.2021 г. 

  Ще премине под мотото „Да подготвим градът ни за лятото“ и предвижда почистване на паркове, градинки и крайградски пространства. 

  Надяваме се през този етап да се включат както всяка година граждани, фирми и организации. 

  Столичен инспекторат ще подпомогне с консумативи и логистика всяка гражданска инициатива по почистване на градинки и околни пространства. При необходимост, заявки може да бъдат отправяни към районните инспекторати и на тел. 987 5555.