so logo new

logoSi

    Графици - Едрогабаритен отпадък

    Графици за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци

    ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ Е ЗАБРАНЕНО СМЕСВАНЕТО НА ОБЕМНИ ОТПАДЪЦИ /ЕГО/ С БИТОВИ, ЗЕЛЕНИ, СТРОИТЕЛНИ, ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ!

    ЗА РАЙОНИТЕ: