so logo new

logoSi

  МИЕНЕ

  ПРЕДСТОЯЩО МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ


  СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНA ДЕЙНОСТ "МИЕНЕ"

  Справка за извършена дезинфекция на съдове към 14.0.4.2022 г.

  Справка за измити площи през 2021 г. 
  • м. януари 675 дка
  • м. февруари 3 100 дка
  • м.март 1 500 дка
  • за м. април 23 307 дка 
  • за м. май 46 128 дка
  • за м. юни 60 003 дка и оросени - 4 845 дка
  • за м. юли 57 981 дка  измити и оросени 18 603 дка
  • за м. август измити 57 654 дка и оросени 19 188 дка
  •  за м.септември - измити 59 865 дка.
  •  за м.октомври 2021 г. - измити 33 874 дка.

   


  ПОЧИСТВАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ

  Почистване на дъждоприемни шахти

  Столичен инспекторат извършва проверки на техническото и експлоатационно състояние на дъждоприемните шахти.
  Общия брой на дъждоприемните шахти на територията на Столична община е 34980 бр. Почистването на вертикалната част се извършва координирано от фирмите с които Столична община има договор за поддържане на чистотата.
  Проводимостта на връзките на дъждоприемните шахти с канализационната мрежа се осигурява от „Софийска вода“ АД. 

  Тук можете да получите информация за почистени дъждоприемни шахти от началото на на м. януари до сега  2021 г.  вкл. по райони. СПРАВКА

  Столичен инспекторат следи ежедневно за експлоатационното състоянието на дъждоприемните шахти, което е в пряка зависимост от променливите метеорологични условия, вида на пътните настилки, конфигурацията на терена, диаметъра и състоянието на приемащия канализационен клон, начина на заустване (връзка на дъждоприемната шахта с канализационната мрежа) в съответни главни или второстепенни клонове от канализационната система на София.
  Информационни листа за безопасност


  ГАЛЕРИЯ "СНИМКИ И ВИДЕА"

  АРХИВ ГАЛЕРИЯ 2019-2020

  СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

  ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОТИВ COVID-19

  Филиповци

  Филиповци

  Христо Ботев

  Виетнамски общежития

  Район "Младост", ул. "ген. Радко Димитриев"