so logo new

logoSi

  МИЕНЕ

  ПРЕДСТОЯЩО МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ


  СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНA ДЕЙНОСТ "МАШИННО МИЕНЕ"

  Справка за извършена дезинфекция на съдове през  2020 г.

  Справка за измити площи през 2021 г. 
  • м. януари 675 дка
  • м. февруари 3099,509 дка
  • м.март 1500,000 дка

  ЗАПОВЕД СОА21-РД95-83 от 01.04.2021 г. 

   


  ПОЧИСТВАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ

  Почистване на дъждоприемни шахти

  Столичен инспекторат извършва проверки на техническото и експлоатационно състояние на дъждоприемните шахти.
  Общия брой на дъждоприемните шахти на територията на Столична община е 34980 бр. Почистването на вертикалната част се извършва координирано от фирмите с които Столична община има договор за поддържане на чистотата.
  Проводимостта на връзките на дъждоприемните шахти с канализационната мрежа се осигурява от „Софийска вода“ АД.
  Резултата от дейността по осигуряване на проводимостта на дъждоприемните шахти по райони е отразен  тук:
  Тук можете да направите СПРАВКА за почисетни по райони
  Столичен инспекторат следи ежедневно за експлоатационното състоянието на дъждоприемните шахти, което е в пряка зависимост от променливите метеорологични условия, вида на пътните настилки, конфигурацията на терена, диаметъра и състоянието на приемащия канализационен клон, начина на заустване (връзка на дъждоприемната шахта с канализационната мрежа) в съответни главни или второстепенни клонове от канализационната система на София.
  Информационни листа за безопасност


  ГАЛЕРИЯ "СНИМКИ И ВИДЕА"

  АРХИВ ГАЛЕРИЯ 2019-2020

  СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

  ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОТИВ COVID-19

  Филиповци

  Филиповци

  Христо Ботев

  Виетнамски общежития

  Район "Младост", ул. "ген. Радко Димитриев"