so logo new

logoSi

  МИЕНЕ

  ПРЕДСТОЯЩО МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ COVID-19- Виж таблицата

  Миене за периода от 24.11 до 25.11.2020 г. - ВИЖ ТУК   Дейност „Миене с автоцистерна с маркуч“ се извършва при подходящи метеорологични условия.

  Във връзка с предприетите мерки  за предотвратяване на разпространение на  заразата от COVID -19, миенето се извършва с подходящи  дезинфекционни препарати.

  Информационните листи за базопасност на препаратите можете да видите тук.

  Във връзка с мерките за предотвратяване  разпрастранението на COVID -19 на територията на Столична община  дезинфекция на подлези, спирки и контейнери за битови отпадъци се извършва, както следва:

  • фирмите -изпълнители извършват дезинфекция на подлези и подходи към тях - всеки четвъртък;
  • фирмите - изпълнители извършват измиване и дезинфекция на контейнерите за битови отпадъци, разположени на ообслужваните от тях райони  в дните: понеделник, вторник и сряда. 
  •  фирмите- изпълнители извършват ежедневна дезинфекция на спирките на градския транспорт, които са над 2 000 на брой. 

   


  СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНA ДЕЙНОСТ "МАШИННО МИЕНЕ" и ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СЪДОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ

  СПРАВКА- дезинфекция съдове за битови отпадъци

  Справка за измити площи общо по месеци:
  за м. януари 2020 -  измити 406 дка
  за м. февруари 2020 - измити 2 662 дка
  за м. март .2020 г -  измити - 9 167, 138 дка 
  за м. април 2020 г. - измити - 27 673 дка
  за м. май 2020 г. - измити - 32 275 дка
  за м. юни 2020 г. - измити- 38 240 дка 
  за м. юли 2020 г.- измити - 53 653, 594 дка
  за м. август 2020 г. -измити - 61 517, 231 дка
  за м. септември 2020 г. - измити 62 108 дка
  за м. октомври 2020 г. -  измити 37 884 дка

   


  ПОЧИСТВАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ

  Почистванена дъждоприемни шахти

  Столичен инспекторат извършва проверки на техническото и експлоатационно състояние на дъждоприемните шахти.
  Общия брой на дъждоприемните шахти на територията на Столична община е 34980 бр. Почистването на вертикалната част се извършва координирано от фирмите с които Столична община има договор за поддържане на чистотата.
  Проводимостта на връзките на дъждоприемните шахти с канализационната мрежа се осигурява от „Софийска вода“ АД.
  Резултата от дейността по осигуряване на проводимостта на дъждоприемните шахти по райони към 28.10.2020 е отразен в следващата таблица:

  СПРАВКА за проверена проводимост на ДШ по райони

  Столичен инспекторат следи ежедневно за експлоатационното състоянието на дъждоприемните шахти, което е в пряка зависимост от променливите метеорологични условия, вида на пътните настилки, конфигурацията на терена, диаметъра и състоянието на приемащия канализационен клон, начина на заустване (връзка на дъждоприемната шахта с канализационната мрежа) в съответни главни или второстепенни клонове от канализационната система на София.


  Столичен инспекторат следи ежедневно за експлоатационното състоянието на дъждоприемните шахти, което е в пряка зависимост от променливите метеорологични условия, вида на пътните настилки, конфигурацията на терена, диаметъра и състоянието на приемащия канализационен клон, начина на заустване (връзка на дъждоприемната шахта с канализационната мрежа) в съответни главни или второстепенни клонове от канализационната система на София.
  Регистъра на дъждоприемните шахти на територията на Столична община ще бъде напълно актуализиран края на месец юли, 2020 г.

   

   
  Информационни листа за безопасност


  ГАЛЕРИЯ "СНИМКИ И ВИДЕА"