so logo new

logoSi

  МИЕНЕ

  ПРЕДСТОЯЩО МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ COVID-19- Виж таблицата

  Миене за периода от 29.09 до 30.09.2020 г. - ВИЖ ТУК 
  Дейност „Миене с автоцистерна с маркуч“ се извършва при подходящи метеорологични условия.

  Във връзка с предприетите мерки  за предотвратяване на разпространение на  заразата от COVID -19, миенето се извършва с подходящи  дезинфекционни препарати.

  Информационните листи за базопасност на препаратите можете да видите тук.

  Във връзка с мерките за предотвратяване  разпрастранението на COVID -19 на територията на Столична община  дезинфекция на подлези, спирки и контейнери за битови отпадъци се извършва, както следва:

  • фирмите -изпълнители извършват дезинфекция на подлези и подходи към тях - всеки четвъртък;
  • фирмите - изпълнители извършват измиване и дезинфекция на контейнерите за битови отпадъци, разположени на ообслужваните от тях райони  в дните: понеделник, вторник и сряда. 
  •  фирмите- изпълнители извършват ежедневна дезинфекция на спирките на градския транспорт, които са над 2 000 на брой. 

   


  СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНA ДЕЙНОСТ "МАШИННО МИЕНЕ" и ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СЪДОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ

  за м. януари 2020 -  измити 406 дка

  за м. февруари 2020 - измити 2 662 дка

  за м. март .2020 г -  измити - 9 167, 138 дка 

  за м. април 2020 г. - измити - 27 673 дка

  за м. май 2020 г. - измити - 32 275 дка

  за м. юни 2020 г. - измити- 38 240 дка 

  за м. юли 2020 г.- измити - 53 653, 594 дка

  за м. август 2020 г. -измити - 61 517, 231 дка

  СПРАВКА ЗА ИЗМИТИТЕ УЛИЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020 ПО РАЙОНИ:

  от 13.03.2020 г. от началото на въведеното извънредно положение до 31.03.2020 г. са дезинфекцирани на територията на Столична община,  както следва:

  - контейнери 1100 л. - 44 030 бр.

  - контейнери  110 л. - 15160 бр.

  - контейнери 4 куб. м. - 18 бр.

  - улични кошчета - 3 305 бр. 

  за м.  април 2020 г са дезинфекцирани:

  - контейнери  1 100 л. 51 146 бр.

  - контейнери 110 л. - 21 406  бр.

  - улични кошчета - 31 398  бр.

  4 куб. м. контейнери -44  бр.

  за м. май 2020 г.

  -контейнери 1100 л. -30 853 бр.

  -контейнери 110л. -25 429 бр.

  -4 куб.м. - 44 бр.

  -улични кошчета - 29 930 бр.

  за м. юни 2020 г.

  - контейнери 1100 л. -20324 бр.

  -контейнери 110л. - 6567 бр.

  - 4 куб. м. - 

  -улични кошчета- 11 284 бр.

  за м. юли 2020 г. 

  -контейнери 1100 л. - 52595 бр.

  -контейнери 110 л. - 16889 бр.

  - 4 куб. м. -

  -улични кошчета 49 689 бр.

  за м. август 2020 г. 

  -контейнери 1100 л. - 48 631 бр.

  -контейнери 110л. - 18 116 бр. 

  -улични кошчета- 61 327 бр. 

   


  ПОЧИСТВАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ

  Почистванена дъждоприемни шахти

  Във връзка с актуализиране на регистъра, който поддържа СИ в районите на територията на столична община, екипи на Столичен инспекторат извършват проверки на техническото и експлоатационно състояние на дъждоприемните шахти.
  Общия брой на дъждоприемните шахти на територията на Столична община е 34980 бр., като от тях към 13.07.2020 г. са проверени 21765 дъждоприемни шахти. От тях 2188 бр. са с нарушена проводимост и са за почистване.
  Почистването на вертикалната част се извършва координирано от фирмите с които Столична община има договор за поддържане на чистотата.
  Проводимостта на връзките на дъждоприемните шахти с канализационната мрежа се осигурява от „Софийска вода“ АД.
  Резултата от проверката на проводимостта на дъждоприемните шахти по райони към 13.07.2020 е отразен в следващата таблица:

  СПРАВКА за проверена проводимост на ДШ по райони


  Столичен инспекторат следи ежедневно за експлоатационното състоянието на дъждоприемните шахти, което е в пряка зависимост от променливите метеорологични условия, вида на пътните настилки, конфигурацията на терена, диаметъра и състоянието на приемащия канализационен клон, начина на заустване (връзка на дъждоприемната шахта с канализационната мрежа) в съответни главни или второстепенни клонове от канализационната система на София.
  Регистъра на дъждоприемните шахти на територията на Столична община ще бъде напълно актуализиран края на месец юли, 2020 г.

   

   
  Информационни листа за безопасност


  ГАЛЕРИЯ "СНИМКИ И ВИДЕА"