so logo new

logoSi

  МИЕНЕ

  ПРЕДСТОЯЩО МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ


  СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНA ДЕЙНОСТ "МИЕНЕ"

    м. февруари 2024 г.      -     - 155 дка
    м. март          2024г.-           -   4 031 дка 

    м. април        2024 г             - 24 073 дка

   

  ПОЧИСТВАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ

  Почистване на дъждоприемни шахти

  Столичен инспекторат извършва проверки на техническото и експлоатационно състояние на дъждоприемните шахти.
  Общия брой на дъждоприемните шахти на територията на Столична община е 34980 бр. Почистването на вертикалната част се извършва координирано от фирмите с които Столична община има договор за поддържане на чистотата.
  Проводимостта на връзките на дъждоприемните шахти с канализационната мрежа се осигурява от „Софийска вода“ АД. 

  Тук можете да получите информация за почистени дъждоприемни шахти от началото на на м. май  2024 г. /Виж ТУК /

  Столичен инспекторат следи ежедневно за експлоатационното състоянието на дъждоприемните шахти, което е в пряка зависимост от променливите метеорологични условия, вида на пътните настилки, конфигурацията на терена, диаметъра и състоянието на приемащия канализационен клон, начина на заустване (връзка на дъждоприемната шахта с канализационната мрежа) в съответни главни или второстепенни клонове от канализационната система на София.
  ГАЛЕРИЯ "СНИМКИ И ВИДЕА"

  Подуяне , бул.Ботевградско шосе

  Подуяне , бул.Ботевградско шосе

  МИЕНЕ 2022 - 2023

  МИЕНЕ 2019 - 2020

  СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

  ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОТИВ COVID-19

  Филиповци

  Филиповци

  Христо Ботев

  Виетнамски общежития

  Район "Младост", ул. "ген. Радко Димитриев"