so logo new

logoSi

  МИЕНЕ

  ПРЕДСТОЯЩО МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ


  СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНA ДЕЙНОСТ "МИЕНЕ"

   м.януари и м. февруари 2023 г--  200 дка
  м. март 2023 г.-  2 664 дка
  м. април 2023 г. -  19 260 дка 
  м. май 2023 г. -55 244 дка 
  м. юни 2023 г.- 48 422 дка
  м. юли 2023 г. -  90 611 дка
  м. август 2023 г. -  63 902 дка 
  м.септември 2023 г. - 62 959 дка 
  м.октомври 2023 г. - 36 475 дка

   


  ПОЧИСТВАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ

  Почистване на дъждоприемни шахти

  Столичен инспекторат извършва проверки на техническото и експлоатационно състояние на дъждоприемните шахти.
  Общия брой на дъждоприемните шахти на територията на Столична община е 34980 бр. Почистването на вертикалната част се извършва координирано от фирмите с които Столична община има договор за поддържане на чистотата.
  Проводимостта на връзките на дъждоприемните шахти с канализационната мрежа се осигурява от „Софийска вода“ АД. 

  Тук можете да получите информация за почистени дъждоприемни шахти от началото на на м. януари  до 30 ноември 2023 г.  по райони. /Виж СПРАВКА/

  Столичен инспекторат следи ежедневно за експлоатационното състоянието на дъждоприемните шахти, което е в пряка зависимост от променливите метеорологични условия, вида на пътните настилки, конфигурацията на терена, диаметъра и състоянието на приемащия канализационен клон, начина на заустване (връзка на дъждоприемната шахта с канализационната мрежа) в съответни главни или второстепенни клонове от канализационната система на София.
  ГАЛЕРИЯ "СНИМКИ И ВИДЕА"