so logo new

logoSi

  Информационни листа за безопасност

  1. Информационни листове за безопасност на химически вещества, използвани за дезинфекция

  БЕЛИНА 

  MONOSTATIC

  SANIFORT

  VIVA SOL

  ЙОДОФОР

  НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД

  2. Информационни листове за безопасност на химически вещества/смеси/, използвани срещу заледяване на улиците през зимния период

  НАТРИЕВ ХЛОРИД

  КАЛЦИЕВ ДИХЛОРИД

  МАГНЕЗИЕВ ДИХЛОРИД