so logo new

logoSi

  Осъществен контрол за месец юни 2020г.
   Проверки по сигнали за горене на отпадъци в частни и общински имоти
  Извършени са 17 проверки в районите: Витоша, Студентски, Красна поляна. Не е установено горене на отпадъци в имотите.
   Проверки за горене на отпадъци на открито
  Извършени са 31 броя проверки предимно в районите: Люлин, Връбница, Красна поляна и Панчарево, като за установено горене на отпадъци в район Красна поляна и Панчарево са съставени 2 броя актове за установяване на административно нарушение.
   Проверки на обекти, потенциални източници на замърсяване на въздуха
  - 65 броя автосервизи, като в един от тях е установено горене на отпадъци /кабели/ и е наложена глоба.
  - 406 броя строителни обекта, за установени нарушения, свързани със замърсяване на въздуха са съставени 57 бр. АУАН.
  Извършени са общо 461 броя проверки, при които са съставени 57 броя АУАН за установени нарушения на място.
   Съвместни проверки между служители от отдел „Пътна полиция“ при СДВР и Столичен инспекторат
  Проверени са 163 броя МПС, като за транспортиране на строителни материали и земни маси без чергила, на водачите на транспортните средства са съставени 16 броя АУАН по реда на чл. 71, т. 11 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

  Санкциите по реда на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО са: за физическо лице в размер от 100 до 5 000 лева, а за юридическо лице – от 700 до 20 000 лева.