so logo new

logoSi

  Извършени проверки от 01.04 до 06.04.2020г. вкл. както следва:

  1. Проверки по сигнали за горене на отпадъци в частни и общински имоти в районите:

  - Подуяне – 3 частни имоти на ул. „Никола Войновски“, отоплението е на твърдо гориво – дърва;

  - Надежда – 4 частни имоти в ж.к. „Лев Толстой, ж.к. Надежда 3, отоплението е на твърдо гориво. В един общински имот е установено горене на ПДЧ плоскости и на наемателя на жилбището е наложена глоба с фиш;

  Извършени са общо 7 броя проверки, при които е наложена 1 глоба с фиш.

  1. Проверки за горене на отпадъци на открито – Извършени са 17 броя проверки в районите: Красна поляна, Слатина, Искър, Нови Искър, Люлин, Студентски и др. Не е установено горене на отпадъци.
  2. Проверки на обекти, потенциални източници на замърсяване на въздуха, както следва:

  ü 2 броя автосервизи в районите: Люлин" и „Лозенец". Обектите се отопляват с печки на пелети и ел. енергия. Не са установени нарушения свързани с изгаряне на отпадъци.

  - 21 броя строителни обекта, за установени нарушения, свързани със замърсяване на въздуха са съставени 9 бр. АУАН.

  Извършени са общо 23 броя проверки, при които са съставени 9 броя АУАН за установени нарушения на място.

    Глобите по реда на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО са за физическо лице в размер от 100 до 5 000 лева, а за юридическо лице – от 700 до 20 000 лева.