so logo new

logoSi

  Осъществен контрол през месец август 2020г.
   Проверки по сигнали за горене на отпадъци в частни и общински имоти
  Извършени са 5 проверки в районите: Красна поляна, Триадица и Лозенец. За установено горене на отпадъци в частен имот в район Триадица е съставен акт за установяване на административно нарушение.
   Проверки за горене на отпадъци на открито
  Извършени са 14 броя проверки в районите: Красна поляна, Люлин и Надежда. Не е установено горене на отпадъци.
   Проверки на обекти, потенциални източници на замърсяване на въздуха
  - 11 броя автосервизи, без установено горене на отпадъци в тях;
  - 1 площадки за изкупуване на отпадъци от опаковки и черни и цветни метали, без установено горене на отпадъци;
  - 297 броя строителни обекта, за установени нарушения, свързани със замърсяване на въздуха са съставени 54 бр. АУАН.
  Извършени са общо 309 броя проверки, при които са съставени 54 броя АУАН за установени нарушения на място.
   Съвместни проверки между служители от отдел „Пътна полиция“ при СДВР и Столичен инспекторат
  Проверени са 94 броя МПС, като за транспортиране на строителни материали и земни маси без чергила, на водачите на транспортните средства са съставени 9 броя АУАН по реда на чл. 71, т. 11 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

  СПРАВКА ПРОВЕРКИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ
  ЗА 2019 г.:
  • ДЕЙСТВАЩИ СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ СРЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – 865 БР.
  • ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ – 1958 БР.
  • КОЕФИЦИЕНТ НА ПРОВЕРКА ЗА ГОДИНА – 3,45
  • АКТОВЕ ОБЩО: 524 БР. ОТ КОИТО:
   ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ – 70 БР.
   ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ – 454 БР.

  ЗА 2020 г. /до 28.09.2020г. вкл./:
  • ДЕЙСТВАЩИ СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ СРЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – 1016 БР.
  • ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ – 1888 БР.
  • КОЕФИЦИЕНТ НА ПРОВЕРКА ЗА 9 МЕСЕЦА- 1,85
  • АКТОВЕ ОБЩО: 403 БР. ОТ КОИТО:
   ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ – 141 БР.
   ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ – 262 БР.

   

  Санкциите по реда на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО са: за физическо лице в размер от 100 до 5 000 лева, а за юридическо лице – от 700 до 20 000 лева.