so logo new

logoSi

  Осъществен контрол от 01.01-17.01.2022г., както следва:
  I. Обекти, потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух
   43 броя проверки на автосервизи и пунктове за смяна на гуми. Обектите предават излезлите от употреба гуми и отработените моторни масла на фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, съгласно сключени договори и представени приемо-предавателни протоколи. За отопление използват: ел. енергия, печки на промишлена нафта и пелети.
   12 броя проверки на цехове за производство на мебели, метални изделия, тапицерски ателиета, дърводелски работилници и др., като за констатирано нарушение е наложена 1 брой глоби с фиш;
   227 броя проверки на строителни обекти. В рамките на дадените ни правомощия за установени нарушения на строителните обекти са съставени 38 бр. АУАН, както и 12 бр. АУАН за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси без чергила по Закона за чистотата на атмосферния въздух.
  II. Проверки по сигнали за горене на отпадъци в частни и общински имоти
  Проверките се извършват задължително в присъствие на Полицията, представител от районната администрация и само след осигурен доброволен достъп до имотите от собствениците им. Извършени са 81 проверки в районите: „Възраждане“, „Красна поляна“, „Слатина“, „Илинден“, „Витоша“, „Надежда“, „Подуяне“ и „Сердика“. На всички собственици и/или ползватели на имоти са дадени предписания да не изгарят всякакви видове отпадъци с постоянен срок за изпълнение. За установено горене на отпадъци в район „Надежда“ е съставен 1 бр. АУАН.

  III. Проверки за горене на отпадъци на открито - ежедневно в 24-те райони, без установено горене на отпадъци.
  Санкциите за горене на отпадъци от физическо лице са в размер от 300 до 1 000 лева, а за юридическо лице – от 1 400 до 4 000 лева.