so logo new

logoSi

   Извършен контрол от 01.04-13.04.2021г., както следва:

  1. Ежедневен контрол на обекти, потенциални източници на замърсяване на въздуха
  • 17 броя автосервизи в районите: „Панчарево“, „Слатина“, „Триадица“, „Илинден“, „Кремиковци“ и „Младост“. Не е установено горене на отпадъци, в т.ч. стари гуми и отработени моторни масла. Обектите се отопляват на дърва, електрически уреди, пр. газ и котли на пелети. Излезлите от употреба гуми и отработените моторни масла се предават, съгласно сключени договори;
  • 3 броя проверки на дърводелски работилници и цех за производство на мебели в районите Кремиковци и Подуяне, без установено горене на отпадъци след наложени санкции и дадени предписания с постоянен срок.
  • 3 проверки на ресторанти в район „Лозенец“ и Младост, относно замърсяване на въздуха, при приготвяне на храна на скари. Не е установено горене на отпадъци, използват се дървени въглища и обектите имат изградени пречиствателни инсталации;
  • 1 проверка на тенис клуб в район „Лозенец“, без установено горене на отпадъци. Отоплението в комплекса е чрез котли на природен газ, централно газифицирани;
  • 2 площадки за изкупуване на черни и цветни метали и други отпадъци в районите „Илинден“ и „Панчарево“, без установено горене на отпадъци;
  • 136 броя проверки на строителни обекти. При проверките се проверява и за начина на отопление и вида на използваното гориво в офисите или фургоните за работници. Отоплението е предимно на ел. енергия, в някои има печки на дърва, които са налични при проверките. В рамките на дадените ни правомощия за установени нарушения на строителните обекти са съставени 26 бр. АУАН.
  1. Съвместни проверки с екипи на отдел „Пътна полиция“ при СДВР– извършват се съгласно утвърден месечен график
  • 3 проверки с екипи на отдел "Пътна полиция" при СДВР, при които са проверени 25 броя тежкотоварни автомобила. Няма установени нарушения.

  III. Проверки по сигнали за горене на отпадъци в частни и общински имоти

  Проверките се извършват задължително в присъствие на Полицията, представител от районната администрация и само след осигурен доброволен достъп до имотите от собствениците им. По жалби и сигнали на граждани са извършени 32 проверки в районите: Надежда, Възраждане, Красна поляна, Триадица, Сердика, Връбница, Слатина, Илинден, Нови Искър, Витоша и Красно село. За установено горене на отпадъци е съставен 1 брой АУАН. На собствениците и/или ползвателите на имотите са дадени предписания да не горят всякакви видове отпадъци с постоянен срок за изпълнение.

  1. Проверки за горене на отпадъци на открито - ежедневно в 24-те райони. За установено горене на биоотпадъци в район „Кремиковци“ е съставен 1 акт за установяване на административно нарушение.

  Извършени са 11 проверки по жалби и сигнали на граждани в районите Люлин, Илинден, и Слатина. Не е установено горене на отпадъци на открито.

  Санкциите за физическо лице са в размер от 300 до 1 000 лева, а за юридическо лице – от 1 400 до 4 000 лева.