so logo new

logoSi

  От началото на месец февруари до 14.02.2020г. вкл. са извършени проверки както следва:

  1. По сигнали за горене на отпадъци в частни имоти са извършени 39 броя проверки в районите:

  - Възраждане – 7 частни имота. Отоплението е на твърдо гориво - дърва и въглища;

  - Подуяне – 4 частни имота в кв. Левски В – отопляват се на дърва;

  - Витоша – 8 частни имоти по бул. „Братя Бъкстон“, ул. „Неофит Хилендарски“, ул. „Плевен“ - отопляват се на пелети и дърва;

  - Красна поляна – 10 частни имота без установено горене на отпадъци в тях;

  - Илинден – 9 частни имота в кв. Захарна фабрика, ул. „Суходолска“ /ул. 3020/; 

  - Надежда - 1 частен имот, като за установено изгаряне на ПДЧ плоскости е съставен 1 бр. АУАН

  1. Проверки за горене на отпадъци на открито -  ежедневно в районите: Красна поляна, Слатина, Студентски, Възраждане.
  2. Проверки на обекти, потенциални източници на замърсяване на въздуха - 236 броя, 36 АУАН и 2 бр. фиш

  - 123 броя автосервизи, цех за производство на мебели, работилници в районите: „Слатина“, „Подуяне“, „Илинден“, „Люлин“, „Студентски“, „Лозенец“, „Оборище“, "Надежда", "Овча купел" Обектите се отопляват с печки на дърва, пелети и ел. енергия. За установено изгаряне на отпадъци в цех за производство на мебели в р-н Слатина е съставен 1 бр. АУАН. и 1бр. АУАН в "Искър".

  -  2 бр. глоба с фиш в районите  "Витоша" и "Искър"

  - 113 броя строителни обекта, за установени нарушения свързани със замърсяване на въздуха са съставени 29 бр. АУАН.

  - съвместни проверки с КАТ- 11 АУАН за непочистена ходова част на тежотоварна техника

  съвместни прорверки  с РА - "Красна поляна" и 3 РУ СДВР за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в общинските жилища - 1 бр. АУАН за изгаряне на отпадъци с цел отопление

    Глобата при акт на физическо лице е в размер от 100 до 5 000 лева, а за юридическо лице – от 700 до 20 000 лева по реда на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО.