so logo new

logoSi

  Извършен контрол от 01.01-17.01 вкл., както следва:
  I. Ежедневен контрол на обекти, потенциални източници на замърсяване на въздуха
   19 броя автосервизи в районите: „Слатина“, „Подуяне“, „Красна поляна“, „Младост“, Витоша, Искър и Люлин. Не е установено горене на отпадъци, в т.ч. стари гуми. Обектите се отопляват на електрически уреди, дърва или пелети.
   2 броя проверки на дърводелски работилници и цехове за производство на мебели в районите Кремиковци и Надежда. Проверките са извършени съвместно с експерти от РИОСВ- София, не е установено горене на отпадъци;
   139 броя проверки на строителни обекти. При проверките се проверява и за начина на отопление и вида на използваното гориво в офисите или фургоните за работници. За установени нарушения са съставени 41 бр. АУАН;
  II. Съвместни проверки с екипи на: отдел „Пътна полиция“ при СДВР и на ИА „Автомобилна администрация“ – извършват се съгласно утвърдени месечни графици
   2 проверки с екипи на отдел "Пътна полиция" СДВР, при които са проверени 23 броя тежкотоварни автомобила. За установени нарушения - липса на чергило при транспортиране на строителни отпадъци и земни маси и непочистена ходова част на тежкотоварните автомобили, на водачите им са съставени 4 броя АУАН.
   6 проверки с екипи на ИА „Автомобилна администрация“, при които са проверени 21 броя тежкотоварни автомобила. За установени нарушения - липса на чергило при транспортиране на строителни отпадъци и земни маси и непочистена ходова част на тежкотоварните автомобили, на водачите им са съставени 1 броя АУАН.
  III. Проверки по сигнали за горене на отпадъци в частни и общински имоти
  Такива проверки се извършват задължително в присъствие на Полицията, представител от районната администрация или само след осигурен доброволен достъп до имотите от собствениците им. Извършени са 33 проверки в районите: Възраждане, Подуяне, Красна поляна, Триадица, Сердика, Искър, Илинден, Младост и Красно село. В район Подуяне и Възраждане е установено горене на отпадъци / ПДЧ плоскости/, за което са съставени 2 броя АУАН. На собствениците на имотите са дадени предписания да не горят всякакви видове отпадъци с постоянен срок за изпълнение.
  IV. Проверки за горене на отпадъци на открито - ежедневно в 24-те райони
  За установено горене на отпадъци на открито е съставен 1 брой АУАН в район Подуяне.

  V. Инициативи
  Приключи кампанията по събирането на стари гуми от гражданите. Временните места, които бяха открити в 12-те района на територията на Столична община са закрити. На тях се поставят забранителни табели и ще се осъществява строг контрол.
  При установено нерегламентирано изоставяне на излезли от употреба гуми на физическите и юридически лица ще се налага административно наказание глоба от 500 до 20 000лв.

  Санкциите по реда на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО са: за физическо лице в размер от 100 до 5 000 лева, а за юридическо лице – от 700 до 20 000 лева.