so logo new

logoSi

  Осъществен контрол от 01.11-30.11.2022г., както следва:
  I. Обекти, потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух
   218 броя проверки на автосервизи и пунктове за смяна на гуми. Обектите предават излезлите от употреба гуми и отработените моторни масла на фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, съгласно сключени договори и представени приемо-предавателни протоколи. Отопляват се в голямата част на ел. енергия, а другите на природен газ, нафта и пелети. За установени маловажни нарушения на място са наложени глоби с фиш – 3 бр. и за горене на отпадъци е съставен 1 бр. АУАН.
   78 бр. цехове, работилници, складове, без установени нарушения.
   18 фургони на строителни обекти, без установени нарушения.
   541 броя проверки на строителни обекти. В рамките на дадените ни правомощия за установени нарушения на строителните обекти са съставени 47 бр. АУАН, за транспортиране на строителни отпадъци без чергила, за извършване на ремонтни дейности без необходимите разрешителни документи, за ползване на общински имоти без необходимите документи и др.
  II. Проверки по сигнали за горене на отпадъци в частни и общински имоти
  Проверките се извършват задължително в присъствие на Полицията и представител от районната администрация и само след осигурен доброволен достъп до имотите от собствениците им. Извършени са 85 проверки в районите: „Овча купел“, „Красно село“, „Сердика“, „Подуяне“, „Триадица“ и „Витоша“. В районите „Възраждане“ „Илинден“, „Подуяне“ и „Студентски“ са извършени съвместни проверки с представител на районните администрации и екипи от 03 РУ, 05 РУ и 07 РУ при СДВР. За установено на място горене на отпадъци са съставени 6 бр. АУАН. На собствениците и/или ползватели на имоти са дадени предписания да не изгарят всякакви видове отпадъци с постоянен срок за изпълнение.

  III. Проверки за горене на отпадъци на открито – без установено горене на отпадъци на открито.

  През месец ноември са извършени общо 940 бр. проверки на обекти, потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух, като за установени нарушения са съставени 54 бр. акта за установяване на административно нарушение.