so logo new

logoSi

  Извършен контрол от 01.07-10.07.2021г., както следва:
  I. Ежедневен контрол на обекти, потенциални източници на замърсяване на въздуха
   17 броя автосервизи в районите: „Панчарево“, „Триадица“, „Илинден“, „Кремиковци“ и „Младост“. Не е установено горене на отпадъци, в т.ч. стари гуми и отработени моторни масла. Обектите не се отопляват предвид летните температури. Излезлите от употреба гуми и отработените моторни масла се предават, съгласно сключени договори;
   86 броя проверки на строителни обекти. В рамките на дадените ни правомощия за установени нарушения на строителните обекти са съставени 6 бр. АУАН.
  II. Съвместни проверки с екипи на отдел „Пътна полиция“ при СДВР– извършват се съгласно утвърден месечен график
   4 проверки с екипи на отдел "Пътна полиция" при СДВР, при които са проверени 38 броя тежкотоварни автомобила. Няма установени нарушения.
  III. Проверки по сигнали за горене на отпадъци в частни и общински имоти
  Проверките се извършват задължително в присъствие на Полицията, представител от районната администрация и само след осигурен доброволен достъп до имотите от собствениците им. По жалби и сигнали на граждани са извършени 8 проверки в районите: Надежда, Възраждане и Красна поляна. Не е установено горене на отпадъци, на собствениците и/или ползвателите на имотите са дадени предписания да не горят всякакви видове отпадъци с постоянен срок за изпълнение.
  IV. Проверки за горене на отпадъци на открито - ежедневно в 24-те райони
  Извършени са 5 проверки по жалби и сигнали на граждани в районите Надежда и Слатина. За установено горене на отпадъци на открито са съставени 2 бр. АУАН в район Надежда, Военна рампа.
  V. Събрани излезли от употреба автомобилни гуми
  От началото на месеца до 10.07.2021г. са събрани 138 бр. излезли от употреба гуми.
  Санкциите за физическо лице са в размер от 300 до 1 000 лева, а за юридическо лице – от 1 400 до 4 000 лева.