so logo new

logoSi

   Важна информация за фирмите, транспортиращи отпадъци!!

  Напомняме на всички фирми, транспортиращи строителни и едрогабаритни отпадъци, че депо “Враждебна“ приема специализирани автомобили, транспортиращи само и единствено сортирани поотделно едрогабаритни и строителни отпадъци.
  В случай на установено нерегламентирано разтоварване на отпадъци извън определените от Кмета на Столична община депа, инсталации и съоръжения за третиране ще бъдат налагани санкции по Закона за управление на отпадъците. Санкциите за физически лица са глоба от 300 лв. до 1 000 лв, а за юридически лица са в размер от 1400лв. до 4000 лв. за всеки конкретен случай.

  Вижте подробна информация : Къде и как да транспортирам строителни и едрогабаритни отпадъци ? 

  ЧЕСТО СРЕЩАНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА:

  НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ ДО ДЕПА ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ