so logo new

logoSi

  МИЕНЕ

  ПРЕДСТОЯЩО МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ


  СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНA ДЕЙНОСТ "МИЕНЕ"

  Справка за извършена дезинфекция на съдове към 14.04.2022 г.

  Справка за измити площи през 2022 г. 
  • м. февруари 1374 дка 
  • м. март 1753 дка
  • м.април 24210 дка
  • м. май 52 497 дка
  • м. юни 53 401 дка
  • м. юли 63868 дка

   


  ПОЧИСТВАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ

  Почистване на дъждоприемни шахти

  Столичен инспекторат извършва проверки на техническото и експлоатационно състояние на дъждоприемните шахти.
  Общия брой на дъждоприемните шахти на територията на Столична община е 34980 бр. Почистването на вертикалната част се извършва координирано от фирмите с които Столична община има договор за поддържане на чистотата.
  Проводимостта на връзките на дъждоприемните шахти с канализационната мрежа се осигурява от „Софийска вода“ АД. 

  Тук можете да получите информация за почистени дъждоприемни шахти от началото на на м. януари до сега  2022 г.  вкл. по райони.СПРАВКА 

  Столичен инспекторат следи ежедневно за експлоатационното състоянието на дъждоприемните шахти, което е в пряка зависимост от променливите метеорологични условия, вида на пътните настилки, конфигурацията на терена, диаметъра и състоянието на приемащия канализационен клон, начина на заустване (връзка на дъждоприемната шахта с канализационната мрежа) в съответни главни или второстепенни клонове от канализационната система на София.
  Информационни листа за безопасност


  ГАЛЕРИЯ "СНИМКИ И ВИДЕА"