so logo new

logoSi

  МИЕНЕ

  ПРЕДСТОЯЩО МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ COVID-19- Виж таблицата

  Миене за периода от 04.06. до 05.06.2020 г. - ВИЖ ТУК 
  Дейност „Миене с автоцистерна с маркуч“ се извършва при подходящи метеорологични условия.

  Във връзка с предприетите мерки  за предотвратяване на разпространение на  заразата от COVID -19, миенето се извършва с подходящи  дезинфекционни препарати.

  Информационните листи за базопасност на препаратите можете да видите тук.

  Във връзка с мерките за предотвратяване  разпрастранението на COVID -19 на територията на Столична община  дезинфекция на подлези, спирки и контейнери за битови отпадъци се извършва, както следва:

  • фирмите -изпълнители извършват дезинфекция на подлези и подходи към тях - всеки четвъртък;
  • фирмите - изпълнители извършват измиване и дезинфекция на контейнерите за битови отпадъци, разположени на ообслужваните от тях райони  в дните: понеделник, вторник и сряда. 
  •  фирмите- изпълнители извършват ежедневна дезинфекция на спирките на градския транспорт, които са над 2 000 на брой. 

   


  СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНA ДЕЙНОСТ "МАШИННО МИЕНЕ" и ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СЪДОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ

  за м. януари 2020 -  измити 406 дка

  за м. февруари 2020 - измити 2 662 дка

  за м. март .2020 г -  измити - 9 167, 138 дка 

  за м. април 2020 г. - измити - 27 673 дка

  от 13.03.2020 г. от началото на въведеното извънредно положение до 31.03.2020 г. са дезинфекцирани на територията на Столична община,  както следва:

  - контейнери 1100 л. - 44 030 бр.

  - контейнери  110 л. - 15160 бр.

  - кнтейнери 4 куб. м. - 18 бр.

  - улични кошчета - 3 305 бр. 

  за м.  април 2020 г са дезинфекцирани:

  - контейнери  1 100 л. 51 146 бр.

  контейнери 110 л. - 21 406  бр.

  улични кошчета - 31 398  бр.

  4 куб. м. контейнери -44  бр.


  ПОДГОТОВКА ЗА МИЕНЕ

  Подготовка за миене /ринене/ на улици и булеварди- почистване на пътното платно от отпадъци

  • за м. март 2020 г. - изринати  528 дка
  •  за м. февруари  2020 г.- изринати 350, 073дка.
  • за м. януари изринати 206 , 210 дка 
  • за периода от 30 март до 23  април са почистени/ извършени оборки /на 468 .073 дка 

  Дезинфекция на улици и площади и други обществени площи  се извършва с дезифекционни  препарати, чиито листа за безопастност можете да видите ТУК.

   

   
  Информационни листа за безопасност


  ГАЛЕРИЯ "СНИМКИ И ВИДЕА"