so logo new

logoSi

  МИЕНЕ

  ПРЕДСТОЯЩО МИЕНЕ

  През периода 18-19.01.2020 г. е извършено ринене на регулите на уличните платна на улици с масов градски транспорт/МГТ/, обществена значимост /ОЗ/ и вътрешно-кварталните улици /ВКУ/ - 147,423 дка. Същите са подготвени за дейност „Машинно миене“.


  Дейност „Миене с автоцистерна с маркуч“ ще започне при подходящи метеорологични условия от 25.01.2020 г.


  СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНA ДЕЙНОСТ "МАШИННО МИЕНЕ"


  СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНA ДЕЙНОСТ "МАШИННО МИЕНЕ"


  ГАЛЕРИЯ "СНИМКИ И ВИДЕА"