Статут

Продължава

Правомощия и компетенции

Продължава

Структура

Продължава

Нашите офиси


Контакти


 

Адрес

гр. София, ул. Париж №5

 


 

Работно време

09:00 - 17:30, всеки работен ден

 


 

Оперативен център (24/7)

+3592 987 55 55

 


 

Факс

+3592 9377221

 


 

Електронна поща

inspectorat@inspectorat-so.org

 


 

Ръководствоинж. Веска Георгиева

инж. Веска Георгиева

Директор

инж. Петър Николов

инж. Петър Николов

Началник отдел "КООС"

 инж. Методи Йорданов

инж. Методи Йорданов

Началник отдел "АИО"

инж. Румянка Манова

инж. Румянка Манова

Началник отдел "КОИ"

инж. Янислав Чулев

инж. Янислав Чулев

Началник отдел "КТРД"

Васко Христов

Васко Христов

Началник отдел "ОК"

Новини

22 Ян

Обработват се вътрешнокварталните улици

Продължава обработката на вътрешнокварталните улици . На 21. 01.2017 г. най- много улици са обработени в район "Възраждане", "Красна поляна","Лозенец" и "Връбница". Извозва се сняг от спирки по бул. "Сливница", бул. "България", бул. "Мария Луиза" и по булеварди от район "Младост".

Продължава...
19 Ян

На 20 януари опасни отпадъци от домакинствата ще се събират в "Нови Искър" и "Кремиковци"

Първият Мобилен събирателен пункт през тази година ще бъде за райони „Нови Искър" и „Кремиковци" на 20 януари 2017 (петък), от 8.30 ч. до 15.30 ч.

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
От 8.30 до 11.30 ч. пунктът ще бъде разположен в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле" № 123, пред районна адмистрация „Нови Искър".

От 12.30 до 15.30 ч. ще се премести в кв. Челопечене, ул. „Ангел Маджаров" на площада срещу кметството (пред паметника).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Както знаете, Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД и успешно се прилага на територията на Общината от началото на 2012 година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg) и Столичен Инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.

Продължава...
10 Ян

Справка за обработените площи по Зимно поддържане на територията на Столична община

Справка за обработените площи по Зимно поддържане на територията на Столична община
От началото на снеговалежа, който започна на 5 януари до на 9 януари 2017 г. чрез разпръскване на смеси са обработени улици:
улици с масов градски транспорт - 41476 дка
улици с обществена значимост - 10035 дка
вътрешноквартални улици и опасни и стръмни участъци - 1110 дка
Чрез механизирано почистване /с гребло/ са обработени:
улици с масов градски транспорт - 76932 дка
улици с обществена значимост - 17426 дка
опасни и стръмни участъци - 2370 дка
Общо 103 870 дка са обработени чрез разпръскване на смеси или това се равнява на 14 838 км пътна мрежа.

Извършват се проверки за непочистени прилежащи площи около административни сгради, офиси, търговски вериги и други, за които всички собственици и ползватели имат задължение да почистват. Проверките се извършват на основание от Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община чл. 67. (1),който казва ,че всички собственици, ползватели, лица, които фактически владеят или държат недвижими имоти или части от тях, са длъжни да почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите, нарушена мазилка и други застрашаващи живота и здравето на преминаващите до сградите.
До настоящият момент са глобени над 80 броя общо собственици на имоти, които не са си почистили прилежащите територии към имотите си. Най- много нарушители има в район“ Лозенец“, „Надежда“ и „Искър“.

Продължава...
06 Ян

Зимно поддържане

По зимен оперативен план на обработка подлежат следните площи на територията на Столична община:

- улици по, които се движи масов градски транспорт - 7333 дка

- улици с обществена значимост - 4129 дка

- вътрешноквартални улици - 4349 дка

общо 15 811 дка

От началота на снеговалежа, който започна на 5 януари до 12 .00 ч.  на 6 януари 2017 г. чрез разпръскване на смеси са обработени улици: 

МГТ - 41476 дка

ОЗ - 10035 дка

ВКУ и опасни и стръмни участъци - 1110 дка

Чрез механизирано почистване /с гребло/ са обработени: 

МГТ - 31520 дка

ОЗ - 8377 дка

опасни и стръмни участъци - 637 дка

Общо  56 667 дка са обработени чрез разпръскване на смеси или това се равнява на 8 100 км пътна мрежа.

Продължава...
05 Ян

График на мобилния пункт за опасни битови отпадъци - 2017

Тук можете да видите графика на мобилния пункт за 2017 г.- система за разделно събиране,последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община.

Продължава...