Статут

Продължава

Правомощия и компетенции

Продължава

Структура

Продължава

Нашите офиси


Контакти


 

Адрес

гр. София, ул. Париж №5

 


 

Работно време

09:00 - 17:30, всеки работен ден

 


 

Оперативен център (24/7)

+3592 987 55 55

 


 

Факс

+3592 9377221

 


 

Електронна поща

inspectorat@inspectorat-so.org

 


 

Ръководствоинж. Веска Георгиева

инж. Веска Георгиева

Директор

инж. Петър Николов

инж. Петър Николов

Началник отдел "Контрол по опазване на околната среда"

Радослав Лазаров

Радослав Лазаров

Началник отдел "Оперативен център с мобилни групи"

 инж. Методи Йорданов

инж. Методи Йорданов

Началник отдел "АИО"

Васко Христов

Васко Христов

Началник отдел "ОК"

инж. Янислав Чулев

инж. Янислав Чулев

Началник отдел "КТРД"

Новини

23 Фев

Над 400 акта за неправилно паркиране в София от началото на годината до средата на февруари

При текущ контрол от началото на годината до 16 февруари инспектори от Столичен инспекторат са съставили 1696 бр. констативни протоколи за неправилно паркиране върху тротоар, 375 бр. актове за установяване на административно нарушение и 357 бр. глоби с фишове (всяка глоба е на стойност 50 лв.). За същия период са сътавени 362 бр. констативни протоколи за неправилно паркиране в зелени площи, 33 бр. актове за установяване на административно нарушение и 54 бр. глоби с фишове (всяка глоба на стойност 50 лв.).

 

Продължава...
22 Фев

Близо 10 000 са установените излезли от употреба моторни превозни средства в София

От започването на процедурата (м. октомври 2009 г.) до момента, на територията на Столична община са установени като излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 9 712 автомобила, на които са поставени стикер-предписания за доброволно преместване от терените общинска или държавна собственост. При извършваните последващи проверки е констатирано премахването на 6 315 ИУМПС и 182 бр. са минали годишен технически преглед, с което е отпаднал критерият за определянето им като ИУМПС.
 Със Заповед на Кмета на Столична община кметовете на райони са упълномощени да издават заповеди за принудително преместване на ИУМПС на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС. Към настоящия момент в Столичен инспекторат е постъпила информация за издадени 3 367 заповеди за принудително преместване.
 Фирмите, с които Столична община има сключен договор, след получаване на заявка от съответната районна администрация, принудително са преместили на площадка за временно съхранение 898 ИУМПС.

Продължава...
22 Фев

Информация за излезлите от употреба моторни превозни средства

От започването на процедурата (м. октомври 2009 г.) до момента, на територията на Столична община са установени като излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 9 712 автомобила, на които са поставени стикер-предписания за доброволно преместване от терените общинска или държавна собственост. При извършваните последващи проверки е констатирано премахването на 6 315 ИУМПС и 182 бр. са минали годишен технически преглед, с което е отпаднал критерият за определянето им като ИУМПС.
 Със Заповед на Кмета на Столична община кметовете на райони са упълномощени да издават заповеди за принудително преместване на ИУМПС на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС. Към настоящия момент в Столичен инспекторат е постъпила информация за издадени 3 367 заповеди за принудително преместване.
 Фирмите, с които Столична община има сключен договор, след получаване на заявка от съответната районна администрация, принудително са преместили на площадка за временно съхранение 898 ИУМПС.

Продължава...
22 Фев

Информация за излезлите от употреба моторни превозни средства

От започването на процедурата (м. октомври 2009 г.) до момента, на територията на Столична община са установени като ИУМПС 9 712 автомобила, на които са поставени стикер-предписания за доброволно преместване от терените общинска или държавна собственост. При извършваните последващи проверки е констатирано премахването на 6 315 ИУМПС и 182 бр. са минали годишен технически преглед, с което е отпаднал критерият за определянето им като ИУМПС.
 Със Заповед на Кмета на Столична община кметовете на райони са упълномощени да издават заповеди за принудително преместване на ИУМПС на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС. Към настоящия момент в Столичен инспекторат е постъпила информация за издадени 3 367 заповеди за принудително преместване.
 Фирмите, с които Столична община има сключен договор, след получаване на заявка от съответната районна администрация, принудително са преместили на площадка за временно съхранение 898 ИУМПС.

Продължава...
21 Фев

Акт за отсичане и унищожаване на растителност съставиха инспектори в район "Красна поляна"

При съвместна проверка със служители на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и полицаи от 3-то РПУ инспектори от район "Красна поляна" съставиха акт за установяване на административно нарушение на лице, което е отсякло и унищожило дълготрайна растителност без писмено разрешение от компетентен орган. Нарушителят е превозвал дървата в каруца. Деянието на лицето е нарушение на чл. 44, ал. 1 и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.

 

 

Продължава...