Статут

Продължава

Правомощия и компетенции

Продължава

Структура

Продължава

Нашите офиси


Контакти


 

Адрес

гр. София, ул. Париж №5

 


 

Работно време

09:00 - 17:30, всеки работен ден

 


 

Оперативен център (24/7)

+3592 987 55 55

 


 

Факс

+3592 9377221

 


 

Електронна поща

inspectorat@inspectorat-so.org

 


 

Ръководствоинж. Веска Георгиева

инж. Веска Георгиева

Директор

инж. Петър Николов

инж. Петър Николов

Началник отдел "Контрол по опазване на околната среда"

Радослав Лазаров

Радослав Лазаров

Началник отдел "Оперативен център с мобилни групи"

 инж. Методи Йорданов

инж. Методи Йорданов

Началник отдел "АИО"

инж. Румянка Манова

инж. Румянка Манова

Началник отдел "КОИ"

Васко Христов

Васко Христов

Началник отдел "ОК"

инж. Янислав Чулев

инж. Янислав Чулев

Началник отдел "КТРД"

Новини

22 Фев

Поредна защитена от автомобили градинка

На ул. "Цар Симеон" бяха поставени кашпи, които да ограничават достъпа на автомобили до зелените площи при бл. 334.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столичният инспекторат продължава с инициативите за ограничаване на паркирането в зелените площи на територията на Столична община.

Продължава...
20 Фев

Ограничен е достъпът за паркиране в зелените площи при парк "Въртопо"

По инициатива на Столичен инспекторат бяха поставени кашпи, които ограничат достъпа на автомобили при парка. Съоръженията спират навлизането и на граждани с превозни средства с животинска тяга, които нерегламентирано са изхвърляли отпадъци.


В кашпите ще бъдат засадени цветя.

Напомняме на всички граждани, че е забранено движението, престоят и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски ясли, детски градини и училища.

Продължава...
16 Фев

Търговски обект с акт за смесване на отпадъци

При последващ контрол за спазване на дадено предписание за резделно събиране на отпадъци от опаковки от търговски обект - верига за бързо хранене -SUBWAY на ул. "Сан Стефано" № 33, е установено, че предписанието не се спазва. Инспекторите са констатирали изхвърляне на отпадъци от опаковки обозначени с маркировка за разделно събиране в съдовете за смесени битови отпадъци, както и смесмане на същите с други материали и отпадъци.

На юридическото лице е съставен акт за установяване на административно нарушение по Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО.

Проверките за разделно събиране на отпадъци по търговските обекти продължават.

Продължава...
16 Фев

Строителна фирма получи два акта при проверки

При извършване на текущ контрол на 10 февруари от инспектори в район "Сердика" са констатирани нарушения при извэршване на строителни дейности на обект на ул. "Г.С. Раковски"№ 24. За установените нарушения като разрушаване на тротоарната настилка и замърсяване пред входа на строителния обект, както и за това,че  камиони с непочистена ходова част излизат от строителната площадка, инспекторите са съставили акт за установяване на администротивно нарушение на техническия ръководител на обекта, който  е допуснал нарушенията.

 

 

 

При последващ контрол на 16 февруари е констатирано, че товарен автомобил на същата фирма "Шпици Строй" ЕООД е паркирал на тротоара, с което затруднява свободното преминаване на пешеходците. За това нарушение е състаовен акт на водача на товарния автомобил, собственост на фирмата.

Текущият контрол продължава.

 

Продължава...
15 Фев

Мобилният пункт за опасни отпадъци ще бъде в район "Витоша" на 17 февруари

Мобилният събирателен пункт за район „Витоша" ще бъде на 17 февруари 2017 (петък), от 8³° до 14³° часа.

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Пунктът ще бъде разположен в кв. Павлово на ул. „Слънце" № 2, пред районна администрация „Витоша".

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината за шеста поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg) и Столичен инспекторат (http://inspectorat-so.org/documents/koos/shedule/1356-grafik-na-mobilniya-punkt-za-opasni-bitovi-otpadatzi-2016), както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).

Продължава...