Статут

Продължава

Правомощия и компетенции

Продължава

Структура

Продължава

Нашите офиси


Контакти


 

Адрес

гр. София, ул. Париж №5

 


 

Работно време

09:00 - 17:30, всеки работен ден

 


 

Оперативен център (24/7)

+3592 987 55 55

 


 

Факс

+3592 9377221

 


 

Електронна поща

inspectorat@inspectorat-so.org

 


 

Ръководствоинж. Веска Георгиева

инж. Веска Георгиева

Директор

инж. Петър Николов

инж. Петър Николов

Началник отдел "Контрол по опазване на околната среда"

Радослав Лазаров

Радослав Лазаров

Началник отдел "Оперативен център с мобилни групи"

 инж. Методи Йорданов

инж. Методи Йорданов

Началник отдел "АИО"

инж. Румянка Манова

инж. Румянка Манова

Началник отдел "КОИ"

Васко Христов

Васко Христов

Началник отдел "ОК"

инж. Янислав Чулев

инж. Янислав Чулев

Началник отдел "КТРД"

Новини

23 Мар

Проверяват се търговски обекти за управление на различните видове отпадъци

 Продължават проверките на търговски обекти на територията на Столична община по отношение на управлението на различните видове отпадъци.

На такива проверки подлежат обектите, предлагащи храни, и при чиято дейност се образуват биоразградими /хранителни и кухненски/ отпадъци, а именно: ресторанти, пицарии, заведения за обществено хранене, пазари, големите търговски обекти / моловете/, фреш барове и др.
При извършен текущ контрол от 20 март до настоящия момент на обекти в два големи търговски центъра / молове/за установено смесване на биоотпадъци с битови отпадъци на управителите им са наложени глоби с фиш. 
От началото на годината са проверени над 130 обекта, като за констатираните нарушения са наложени глоби с фишове и са съставени актове на юридически лица.

Обръщаме внимание, че всеки обект, който е генератор на:
- Биоотпадъци /хранителни и кухненски/;
- Отпадъците от опаковки /хартия, пластмаса, метал и стъкло/;
- Битови отпадъци
е длъжен да създаде организация за разделянето им, както и да ги предава на лица, притежаващи разрешителни документи за дейности с отпадъци. На територията на обекта трябва да се  съхраняват /договори, кантарни бележки и др./, които да удостоверяват предаването на разделно събраните отпадъци и да се представят на контролните органи при поискване.

Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община задължава притежателите на биоотпадъци да:
• Определят лица, отговорни за разделното събиране на хранителни и кухненски биоотпадъци;
• Определят места за разполагане на съдовете за биоотпадъци, като не допускат достъпа на външни лица или животни до съдовете;
• Изхвърлят образуваните хранителни и кухненски биоотпадъци в предоставените им специализирани съдове;
• Не допускат смесване на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;
• Не изхвърлят биоотпадъци в съдовете за събиране на смесени битови отпадъци при наличие на изградена система за разделно събиране;
• Не изхвърлят биоотпадъци в съдовете за разделно събиране на отпадъци;

За констатирани нарушения на изискванията на чл. 14, чл. 16 чл. 22 от се съставят глоби с фиш или актове за установяване на административно нарушение на юридически лица.
Проверките продължават!

Продължава...
22 Мар

Ограничен е достъпа за коли в Южен парк - 3 от страната на бул. "Г. Делчев"

Столичен инспекторат създаде организация за предприемане на трайно решаване на проблем, а именно навлизане на автомобили в Южен парк - III от страната на бул. "Г.Делчев". Възстановени бяха повредени антипаркинг съоржения, както и са поставени три кашпи. 

Продължава...
20 Мар

Акт за непочистване след строителни дейности

След проверка на Столичен инспекторат на бул. "Ген. Д. Николаев" - кръстовището с бул. "Ситняково"е съставен акт за установяване на административно нарушение на техническия ръководител на обекта, за това, че след извършване на строително - ремонтви дейности не е почистено и е замърсено уличното платно и тротоара.

Това е нарушение на чл. 61, т.2 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО.

Проверките продължават. 

 

Продължава...
13 Мар

Още нарушители, замърсяващи уличното платно

Още 6 покани за  актове за установяване на административно нарушение за замърсяване на уличното платно ще получат водачи на камиони след проверка  на инспекторите  на ул. "Чепинско шосе" в район "Нови Искър". Водачите са допуснали да излизат от строителни обекти с непочистена ходова част и да зацапват пътното платно.

Два акта вече са съставени на водачи на камиони, които са транспортирали насипни товари без поставено чергило /чл. 71 , т. 11/ така са създали предпоставка за разпиляване на товара и замърсяване на уличното платно.

 

Продължава...
12 Мар

Актове за замърсяване на пътното платно

При извършен текущ контрол в район "Нови Искър" инспекторите съставиха 3 акта за административно нарушение за това,че водачи на камиони са замърсили пътното платно с непочистена ходова част на ул. "Чепинско шосе". Това е нарушение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община /чл. 61, т.10/.
Проверките продължават.

Продължава...