so logo new

logoSi

  КАМПАНИИ

  назад

  Инициатива за събиране на стари гуми от домакинствата

   ЗАКРИВАТ СЕ МЕСТАТА ЗА СТАРИ ГУМИ

  Приключи кампанията по събирането на стари гуми от гражданите. Временните места, които бяха открити в 12-те района на територията на Столична община са закрити. На тях се поставят забранителни табели и ще се осъществява строг контрол.

  При установено нерегламентирано изоставяне на излезли от употреба гуми на физическите и юридически лица ще се налага административно наказание глоба от 500 до 20 000лв.

  НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА ОСТАВЯТ СТАРИТЕ СИ ГУМИ НА МЕСТАТА ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ СМЯНА.