so logo new

logoSi

    РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ COVID-19

    • Общ брой проверки за периода: от 10.10.2020 г. до 01.07.2021 г. –  146177  броя проверки, в МОЛОВЕ в София са извършени  2918 броя проверки, в търговски хранителни вериги и нехранителни търговски обекти - 4772  броя
    • за периода от 24.06-01.07.2021 г. в хранителни и вериги са извършени 385 бр. проверки, в МОЛОВЕ - 95 бр. проверки, както във фитнес зали и  в други търговски обекти