so logo new

logoSi

    РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ COVID-19

    • Общ брой проверки за периода: от 10.10.2020 г. до 11.05.2021 г. –  125053 броя, от тях в МОЛОВЕ в София са извършени  2032 броя проверки  и в търговски хранителни вериги  и нехранителни търговски обекти
    •  За  деня - 11.05.2021 г. -  845  броя  извършени проверки в търговски обекти /хранителни и нехранителни/, МОЛ-ове и  фитнес зали