so logo new

logoSi

  С  Решение на Столичен общински съвет започва почистване на фасади, места и обекти на територията на гр. София. Първоначално от зона  I,  а в 6-месечен срок ще бъдат включени и фасади от Зона II съгласно Наредбата за градската среда.  Почистването се осъществява от „Софекострой“ ЕАД, а контролът върху изпълнението на дейността се извършва от Столичен инспекторат.  Решението  на Столичен общински съвет е част от цялостната политика на Столичната община за подобряване на облика на градската среда.

  Критериите, по които  приоритетно ще бъдат почистени фасадите, местата и обектите, са:

  • размер на надрасканата площ;
  • драсканици, използващи език на омразата;
  • сгради с представително обществено значение (музеи, училища, детски градини, паметни плочи и др.);

  Условие за почистване на сгради и обекти е да  не са с компрометирана структура на фасадата.   

  Заявяването на желание да бъдат почистени надраскани фасади става чрез попълване  и подаване на  /ЗАЯВЛЕНИЕ -ИЗТЕГЛИ ТУК / до Столичен инспекторат.

  Заявлението се попълва от собственика на сградата или от председателя на управителния съвет на етажната собственост/управителя, когато сградата е в режим на етажна собственост.

   Когато сградата е в режим на етажна собственост, към заявлението се прилага и Протокол./ изтигли образец ТУК /  от общото събрание на етажната собственост за взето решение с мнозинство повече от 50 на сто от представените на общото събрание части.

  За имот, който не е в режим на етажна собственост, заявлението се подава от лице/лица, притежаващи повече от 50 на 100 от идеалните части. В заявлението се посочва № на документа за собственост и притежаваните идеални части.