so logo new

logoSi

  Новини

  Събирането на отпадъците в "Красно село" не е само след сигнал


  IMG 663bd1af2c6ed95c9ffaaa11b848562a VIMG b9ad0902974ca8d5eaf06741b41f6659 V
  Във връзка с поставени въпроси в социалните мрежи и сайтове за системен проблем на някои улици в "Красно село", уведомяваме гражданите и жителите на района ,че сметосъбирането и почистването се извършва по определен график. За всяка от дейностите, които се изпълняват на територията на столицата може да се намери график, както на страницата на Столичен инспекторат, така  и на  районните администрации. За спазването на графиците и изхвърлянето на различните видове отпадъци, гражданите се информират постоянно чрез информационни кампании, лично при извършване на ежедневния контрол от инспекторите, както и чрез редица инициативи по почистване.
  За да не се допускат подобни гледки и да не се стига до санкции е нужно да се спазват правилата за изхвърляне на едрогабаритен отпадък - сряда , събота и неделя, а отпадъците от опаковки да не се смесват и да бъдат поставени в цветните контейнери за разделно събиране.  Търговските обекти, генератори на отпадъци от опаковки са длъжни да организират предаването на събраните отпадъци от опаковки на Организациите по оползотворяване.
  В конкретния случай, в сигнала става въпрос за кашони и други хартиени отпадъци поставени на троторара на ул."Хубча" до детски заведения, а не в съдовете за разделно на ул. "Дебър".  Днес при проверката не е установено замърсяване. Контролът е ежедневен.IMG 0b6b99beac8bf365293af0670e4844cd V