so logo new

logoSi

    Новини

    Столичен инспекторат направи над 600 проверки на обекти, потенциални източници на замърсяване на околната среда за месец


    От началото на март на територията на Столична община екипите на Столичен инспекторат са извършили 549 проверки на обекти, на които се извършват строителни дейности. Проверяващите са съставили 121 акта за установени нарушения, от които 63 на физически лица и 58 на строителни фирми, за нарушения като липса на плътна строителна ограда, излизане от строителната площадка със замърсена ходова част на тежкотоварната техника, разпиляване на строителни отпадъци и материали и разполагане на съоръжения по тротоари без разрешение, липса на оросителна техника при разрушителни дейности и др. В районите „Студентски“, „Витоша“, „Лозенец“, „Надежда“, „Триадица“, „Сердика“, „Подуяне“, „Панчарево“ и „Слатина“ са установени едни от най-честите нарушения.
    За месец март Столичен инспекторат извърши над 50 проверки на обекти, като автосервизи, пунктове за смяна на гуми, складове и цехове по сигнали за начина на отопление, имоти за нерегламентирано горене на отпадъци и др.. Част от проверките се извършват със съдействието на полицията, за да се осигури достъп до имота. Най- честите съвместни инспекции са в районите „Възраждане“, „Искър“, „“Сердика“ .
    Проверките са част от ежедневната контролна дейност на екипите и основната им цел е да провери спазват ли се изискванията за чистота и недопускане на замърсяване на околната среда и въздуха.viber image 2024 02 01 12 18 01 201