so logo new

logoSi

    Новини

    Столичен инспекторат провери сигнал за несъбрани отпадъци в с. Панчарево


    По повод сигнал на граждани в социалните мрежи за неизвозен отпадък, счупени контейнери и нередовно обслужване на съдовете, инспекторите от район "Панчарево" извършиха нарочна проверка. Това, което беше констатирано е оставени храсти и клони до контейнерите и в близост до тях  след почиствене на дворовета на живущите на ул Батийница и ул. Падинето в м. Дебело Гуно в с. Панчарево. Относно счупените контейнери, за които се пита в сигнала, те са  били подменени. Направена е организация за почиставне на територията и извозване на отпадъците, които се извозват по график.

    Напомняме на гражданите да спазват графиците за извозване на отпадъците, с цел да не  се задържат и не създават подобни гледки, особено сега в условия на извънредна ситуация в борбата ни срещу коронавируса. Грижата за чистотата и опазването на околоното пространствоIMG 791a19e81516db63d27529bc868a3f72 VIMG 0d52a4e3e73f53c55d6904ff74e8a10b V е взаимна!