so logo new

logoSi

    Новини

    Столичен инспекторат е направил предложение да се забрани престоя и паркирането на някои улици в район „Връбница“


    Целта на промяната в движението е предоставяне на качествена и навременна услуга по сметосъбиране и сметоизвозване. Причината е, че улиците са тесни, с въведено двупосочно движение, минава масов градски транспорт и има много паркирани автомобили, които затрудняват маневрите на почистващата и снегопочистващата техника.
    Ще се въведе забрана за престой и паркиране с пътни знаци В27 и допълнителни табели Т18.1 в двете посоки на движение на пътния участък на ул. „Илия Георгов" от кръстовището с ул. „107" до кръстовището с ул. „115", ул."Чучулица“ в участъка от ул. „25" до улица „безименна" /бл.119/.viber image 2024 02 08 14 10 01 655