so logo new

logoSi

    Новини

    Столичен инспекторат глоби две почистващи фирми за запрашаване при изпълнение на дейности


    След осъществен контрол от Столичен инспекторат за качеството на изпълнение на дейностите, които извършват фирмите- изпълнители, днес на 9 април, са санкционирани две от тях за допуснати нарушения по време на работа:

    Първото констатирано нарушение  е силно запрашаване  при изпълнение на "механизирано метене" на трасе "Тракия" в район "Средец", за което е санкционирана фирма Титан София Център 1 ДЗЗД.  Втората глобена фирма е  София Юг ДЗЗД за допуснато силно запрашаване при изпълнение на дейност "механизирано почистване на пътното платно от натрупани наноси, отпадъци, пръст и др."   на бул. "България" на територията на  район "Витоша. 

    Санкциите са направени на основание Техническите спецификации като неразделна част към договорите на фирмите.