so logo new

logoSi

    Новини

    След сигнал


    Инспектори от район „Възраждане“ извършиха проверка след сигнал за заемане на инвалидни паркоместа от контейнери на бул. „Ал. Стамболийски“ 41. При проверката е установено, че търговски обект на адреса има индивидуален договор за сметосъбиране като за целта са му предоставени три контейнера. Много често тези съдовеviber image 2021 10 13 13 52 04 913 се местят за паркиране, като гражданите не се съобразяват, че така се заемат обособените паркоместа, предназначени за инвалиди.
    Днес при контрола не са установени нарушения. Независимо от това, инспекторите са дали предписание за намаляване на броя на контейнерите като се увеличи честотата на обслужването им. Другото предписание е да не се допуска разместване на контейнерите, което е забранено съгласно Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистота на територията Столична община.