so logo new

logoSi

    Новини

    Проверки за проводимостта на дъждоприемните шахти на територията на Столична община


    През официалните почивни дни на Великденските празници, дежурните инспектори на Столичен инспекторат, в периода от 30.04. до 04.05. 2021 г., извършиха проверки на проводимостта на 3031 бр. дъждоприемни шахти на територията на Столична община. Резултатът от проверките показва, че при 436 бр. шахти в районите „Красно село“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Триадица“, „Красна поляна“, „Илинден“, „Надежда“, „Люлин“ и „Връбница“ е установена намалена проводимост, като същите са своевременно почистени от отговарящите за съответния район - фирми оператори по чистота.