so logo new

logoSi

    Новини

    През юни: осъществен контрол на обекти, потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух


    Екипите на Столичен инспекторат направиха над 450 проверки на работещи строителни обекти на територията на столицата. Съставени 85 бр. АУАН, като най-честите са за: замърсяване на уличните платна от камиони с непочистена ходова част, извършване на строителни и ремонтни дейности, при които се получава запрашаване без да се използва оросяване, превозване на строителни отпадъци без чергила, транспортиране на строителни отпадъци и земни маси извън определения маршрут, извършване на ремонтни дейности без необходимите разрешителни документи и др. Проверките са обхванали районите „Студентски“, „Витоша“, „Лозенец“, „Надежда“, „Триадица“, „Сердика“, „Панчарево“ , „Слатина“ и др.
    Извършени са и проверки на обекти, в които се извършва смяна на моторни масла и гуми и по сигнали на граждани за начина на съхранение на отпаъдците и предаването им след извършване на услугата. Извършени са и 8 съвмести проверки в районите ,,Красно село“, ,,Красна поляна‘‘, ,,Овча купел‘‘, „Искър“, „Кремиковци“ и „Илинден“ със служители на viber image 2022 02 07 12 22 18 915 полицията и районните администрации за нерегламентирано горене в частни имоти, за което са съставени два акта.
    Инспекциите са част от ежедневната контролна дейност на екипите и основната им цел да се предотврати замърсяване на околната среда и въздуха и проверка на спазване на нормативните разпоредби.