so logo new

logoSi

  Новини

  По повод Световния ден на околната среда на 5 юни Мобилният пункт за опасни отпадъци ще бъде на ул. "Париж" 5


  Мобилният  събирателен пункт е на 5 юни за райони „Средец" и „Сердика" ще бъде разположен на ул. „Париж" № 5, на паркинга пред Столичен инспекторат в обичайните часове от 8³° до 14³°.
  На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда, който се чества от 1973 г. насам с резолюция на Общото събрание на ООН. Стремежът на ООН е да придаде човешко измерение на проблемите с околната среда и да насърчи всеки един да предприеме реални действия за опазването на Планетата.

  На 14, 15 и 16 юни ще се проведе тридневната лятна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Столична община, която обхваща три столични района - „Овча купел", „Изгрев" и „Слатина".

  Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен, както следва:
  Район „Овча купел", 14.06.2023 г. (сряда)
  от 8.30 до 14.30 часа - бул. „Цар Борис III" № 136 В, пред районна администрация „Овча купел".
  Район „Изгрев", 15.06.2023 г. (четвъртък)
  от 8.30 до 11.30 часа - жк. Дианабад, ул. "Васил Калчев" и ул. "Владимир Трендафилов", пред магазин Т Маркет;
  от 12.30 до 15.30 часа - кв. Изток, ул. „Атанас Далчев" № 12 на паркинга на районна администрация „Изгрев".
  Район „Слатина", 16.06.2023 г. (петък)
  от 8.30 до 14.30 часа - бул. „Шипченски проход" № 67, пред районна администрация „Слатина".

  Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:
  Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  Лакове и бояджийски материали
  Домакински препарати и химикали
  Мастила и замърсени опаковки
  Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
  Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.
  0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.
  Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на общината от 2012 г.
  Допънителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.

  20170609 BalBok MP SI 1 650x488 1