so logo new

logoSi

  Новини

  От проверки за разделно събиране на отпадъци от опаковки


  Инспектори съставиха акт на управителя на заведение за бързо хранене на ул. „Оборище“, за изхвърляне на кашони и други отпадъци от опаковки до контейнерите за разделно събиране на ул..„Васил Априлов“. Кашоните са били натрупани до празния контейнер предназначен за хартия. Санкции са наложени и на търговски обекти в район "Лозенец".
  Това е повод още веднъж да напомним, че търговските обекти, генератори на отпадъци от опаковки са задължени да събират разделно отпадъците, които се образуват в резултат на осъществяваната от тях дейност, и да ги предават на фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци.
  Важно още за всички граждани е, че за да не се образува замърсяване с отпадъци от опаковки /хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал/ около цветните контейнери и контейнерите за битови отпадъци трябва да спазва следното:
   да се събират разделно и да се изхвърлят в цветните контейнери;
   да се привеждат големите кашони, кутии и други отпадъци във възможно най-малък обем;
   да не се смесват с битови, биоотпадъци и опасни отпадъци;
   да не се палят отпадъците в цветните контейнери;
  Проверките са част от ежедневия контрол и при нарушения се налагат санкции по реда на Закона за управление на отпъдъците.IMG bdf9d5b6ef923d0804a1f8d7a271ede2 V