so logo new

logoSi

    Новини

    От началото на юли на територията на Столична община са извършени над 470 проверки на строителни обекти


    От направените проверки през м. юли т.г., екипите на Столичен инспекторат са установили най-много нарушения в районите "Витоша", "Лозенец", "Подуяне","Студентски", "Триадица", "Сердика" и др. Съставени са 58 акта , от които 21 са на физически лица и 37 на юридически лица, ръководители на строителни фирми, а още 44 имат изпратени покани за съставяне на актове за установени нарушения. Най- честите констатации в този период на извършените инспекции, довели да санкции са неправомерно заемане на площ извън строителната площадка, разпиляване на строителни отпадъци и материали и замърсяване, разполагане на съоръжения по тротори без разрешение, както и липса на плътна строителна ограда.
    Инспекторите осъществявag 2ат текущ и последващ контрол ежедневно на работещите строителните обекти, а целта е да не се допуска замърсяване на околната среда.