so logo new

logoSi

    Новини

    Общинска комисия подготви за премахване 46 бр. стари автомобили в район „Илинден“


    В периода от 26.04. до 29.04.2021 г. комисия от експерти извърши поставяне на стикер – предписания за доброволно преместване от общински терени на 46 бр. автомобили, отговарящи на критериите за излезли от употреба моторни превозни средства. Изоставените коли са установени на територията на ж.к. „Илинден“, ж.к. „Света Троица“ и ж.к. „Захарна фабрика“. Собствениците им имат тримесечен срок за доброволно премахване, като в противен случай автомобилите ще бъдат репатрирани принудително на специализирана площадка за последващо разкомплектоване.