so logo new

logoSi

    Новини

    Над 300 броя незаконно поставени антипаркиг съоръжения бяха демонтирани през 2021г


    През 2021г. след осъществен контрол от Столичен инспекторат на територията на столицата бяха демонтирани 327 броя антипаркинг съоръжения. До премахването се е стигнало, след като при проверките се е установило, че те са били поставени без одобрени схеми.
    Припомняме, че на територията на Столична община се забранява нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането, престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци.IMG 25ded3139f1513176f9f197bc95fdef2 V