so logo new

logoSi

  Новини

  Мобилният събирателен пункт за райони „Възраждане" и „Илинден" ще бъде на 13 май 2022 (петък), от 8³° до 14³° часа.


  Пунктът ще бъде разположен на ул. „Пиротска", след бул. „К. Величков", до парк Света Троица.
  Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:
  Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни):20200605 081923
  Лакове и бояджийски материали
  Домакински препарати и химикали
  Мастила и замърсени опаковки
  Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
  Мобилният пункт за район „Красно село" ще бъде разположен в жк. Хиподрума, бул. „Цар Борис III" № 41 - на паркинга пред Общински културен институт „Красно село".
  0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.