so logo new

logoSi

    Новини

    Кашони в контейнерите и около тях станаха причина за акт на фирма


    Наришителите са от търговски обект, намиращ се на ул.  "Ген.Стефан Тошев" No 1 в район "Красно село", които се допуснали тази  нередност и неприятна гледка. Смесването на битови и рециклируеми отпадъци е нарушение, за което е съставен и акта на юридическото лице,  на основние чл.134, ал. 1, т. 1 от Закона за управление за отапдъци. 

    Търговските обекти, генератори на отпадъци от опаковки са задължени да събират разделно отпадъците, които се образуват в резултат на осъществяваната от тях дейност. viber image 2023 11 20 15 47 47 646viber image 2023 11 20 15 47 47 800viber image 2023 11 20 15 47 47 905


    Задълженията им са разписани в чл. 21, ал. 2 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.