so logo new

logoSi

  Новини

  За 6 месеца: Столичен инспекторат завиши многократно санкционната си дейност, както към почистващите фирми и към физически и юридически лица за неспазване на разпоредбите


  Столичен инспекторат е увеличил 8 пъти санкционната си дейност към почистващи фирми за шестмесечие и 3 пъти санкциите и към физически и юридически лица, за неспазване на разпоредбите.
  За шестмесечен период /01.01-30.06.2024 г./ Столичен инспекторат е наложил санкции на почистващите фирми в размер на 1 208 748 лв., сравнено със същия период /01.-30.06.23 г./ , когато санкциите са били 145 422 лв.,предходната година. Това е вследствие на неизпълнение на дейности съгласно техническите спецификации към договорите им за лятно и зимно поддържане.
  Освен на фирмите по чистота са наложени глоби на физически и юридически лица за други нарушения на територията на Столична община. При осъществените проверки от екипите на Столичен инспекторат в същия шестмесечен отчетен период 01.01-30.06.2024 г. е съставил 3 100 броя актове за установяване на административни нарушения, което е почти 3 пъти увеличение в сравнение с миналата година същия период, когато актовете са били 1200 броя.
  Четири пъти е увеличението на постъпленията от наложените глоби с фиш, което в левова равностойност е в размер на 148,020 лв., на фона 34,900 лв. за същия период през 2023 г.
  Най- честите глоби са наложени за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, смесване на различните видове отпадъци, замърсяване на околната среда от строителни дейности, нерегламентирано горене на отпадъци на открито и други.
  За същия отчетен период, документооборотът е завишен и общият брой на документите в деловодната система, свързани с дейността на инспектората, от граждани и институции, сигнали и други е 78 737 броя, за което се отделя ресурс за извършване проверки и създаване на организация за взаимодействие с други служби.
  В Оперативния център на Столичен инспекторат 24/7 на телефон 987 55 55 за 6 месеца са постъпили неспешни 17317 броя сигнали от граждани и организации, институции и други, което определено говори за повишаване на доверието на жителите на града в контролната служба на кмета.
  Не на последно място за 6 месеца, Столичен инспекторат е участвал активно в организацията на доброволчески инициативи и кампании в почистване на обществени терени в кв. Филиповци, кв. Факултета, кв. Модерно предградие, в ж.к. Лагера, кв. Христо Ботев, с. Лозен, с. Панчарево, както и други мероприятия свързани с облагородяване на нашия град.
  Екипите на Столичен инспекторат осъществяват контрол и координация при изпълнение на ежедневните си задачи, независимо от значително от намеления състав от служители.