so logo new

logoSi

    Новини

    За замърсяване на ул. "Слав Караславов" е санкциониран технически ръководител на строеж


    При текущ контрол на 18.02.т.г. в м. ВЕЦ Симеоново, кв. Витоша, район "Лозенец" инспекторите санкционираха техническия ръководител на строеж .  Допуснато  е строителна техника да излиза от обекта с непочистена ходова част и да замърси ул. "Слав Караславов". На техническия ръководител е съставен акт за установяване на административно нарушение. Половината от улицата няма изградена трайна улична настилка, което е предпоставка за замърсяване на останалата част от улицата при движение на МПС-та.
    През 2019 г. в м.ВЕЦ Симеоново в кв. Витоша през 2019 г. бяха извършени над 190 броя проверки, от които са установени 63 нарушения, за което са съставени актове. 
    Когато при проверка на строителен обект инспекторите установят, че няма устройство за измиване на ходовата част на напускащата площадките строителна техника се уведомява Дирекция "Общински строителен контрол" към СО за предприемане на действия съгласно Закона за устройството на територията.