so logo new

logoSi

    Новини

    Замърсяване на място за обществено ползване


    В късния неделен следобяд е подаден сигнал от граждани за наличие на купища кашони в ж.к.“Борово“, изхвърлени несгънати до цветните контейнери. На снимката към сигнала ясно се вижда, че контейнерите са обслужени и празни и пространството около тях е чисто, а кашоните са на тротоара.          

    Това е повод да напомним на гражданите, че обемните кашони трябва да се привеждат във възможно най-малък обем и да се изхвърлят в цветните контейнери. Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е безплатна за гражданите и контейнерите за хартия и картон- сини, пластмаса и метал- жълти се обслужват по график. Оставянето на несгънати кашони до контейнерите или в контейнерите за биviber image 2021 05 10 09 04 39viber image 2021 05 09 18 41 18тови отпадъци компрометира системата за разделно събиране на отпадъци и води до замърсяване на градската среда.