so logo new

logoSi

    Новини

    В "Красно село" съставиха акт на столичанин за изхвърляне на чували с отпадъци на обществено място


    При текущ контрол в район "Красно село" инспектори съставиха акт на гражданин, който след извършване на ремонт не е извозил за собствена сметка чувалите с отпадъци, а ги е натрупал до ствола на дърво. Нарушението е констатирано на тротоара на бул. "Македония" и след като е установен извършителя е съставен акт като е дадено и предписание за събиране и  транспортиране на чувалите на регламентирано за целта място. 

    Припомняме, че когатоviber image 2022 11 23 19 11 29 493 в домакинствата се извършват големи строителни ремонти, лицата са длъжни да ги събират в наети от тях специализирани контейнери и да ги предават на лица, притежаващи документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците. Забранено е разпиляването на отпадъците и замърсяване на места за обществено ползване.