Столичен инспекторат приема сигнали, жалби и предложения на граждани и юридически лица.
 
Сигнали, жалби и предложения се приемат в писмена форма, като трябва да съдържат трите имена, адрес за кореспонденция на подателя и телефон за връзка, независимо дали са подадени лично или по пощата, чрез:
  • деловодството на Столичен инспекторат – ул.Париж №5;
  • email: inspectorat@inspectorat-so.org;
  • факс на Столичен инспекторат - 02/937 72 21;
 
  • Неспешни сигнали се подават денонощно на  телефон 02/987 5555  в Оперативен център на Столичен инспекторат с телефон и фамилия на подаващият сигнала.
 
Приетите сигнали, жалби и предложения се разглеждат от Столичен инспекторат или се препращат към компетентните органи.
 

Анонимни сигнали и предложения не се приемат!