Столичен инспекторат реагира светкавично на сигнал до БЛИЦ за грозна гледка на пъпа на София, ето какво следва

blitz

24.01.2019 г.
Столичен инспекторат реагира светкавично на сигнал до БЛИЦ. Припомняме, че преди дни в медията ни бяха публикувани снимки на грозната гледка като след бомбардировки от бул."Христо Ботев", близо до кръстовището с "Пиротска". Ето какво пишат от институцията:
Във връзка със сигнал: https://www.blitz.bg/ Ви информираме, че имотите са частна собственост и след като имат такъв статут, задължение на техните собственици или ползватели е да поддържат чистота, както и да не допускат замърсяване в имотите и прилежащите към тях площи.
Столичен инспекторат е извършил контрол при събаряне на сградите в имотите през 2017 – 2018 г . и за констатираните тогава нередности като замърсяване и запрашаване на собствениците са налагани глоби, давани са предписания и е съставян акт. При последващ контрол имотите са били почистени.
При проверка през м. януари 2019 г инспекторите са установили отново замърсяване, за което на собствениците са изпратени предписания за почистят имотите си, в случай че те не бъдат изпълнени ще им бъдат съставени актове за административно нарушение /По Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община чл. 67 , ал. 1 т. 1/.
Благодарим за сигнала и възможността да внесем яснота!