Инж. Веска Георгиева, Столичен инспекторат: Постоянно проверяваме обекти за неблагоприятно въздействие върху качеството на въздуха