Стар диван се изхвърля до контейнера, за телевизор се звъни на фирма

София прави център за поправка на вехти мебели, за да могат други да ги ползват отново
Над 82 тона едрогабаритни отпадъци са изхвърлили за година жителите на столицата

24 chasa

30.08.2018 г.
В сезона на домашните ремонти често се налага да се изхвърлят стари мебели и уреди. Къде? Често това е проблем, не можеш просто да напъхаш стария диван в контейнера за смет.
В София не е нужно хората да ги возят до определени депа.
Едрогабаритни отпадъци като мебели, врати, стара дограма, дивани, фотьойли, маси и столове се оставят до контейнерите за битови отпадъци.
Те се събират по график за всеки район.
При необходимост фирмата извършва дейността по подадена заявка и извън графика.
На сайтовете на Столичната община и на Столичния инспекторат са качени графици за извозване на едрогабаритни и строителни отпадъци, образувани от домакинствата след ремонти като мивки и фаянс например. Инспекторите от Столичния инспекторат описват адресите, на които има генерирани такива отпадъци, и заявката се предава на фирмата, отговорна за съответния район.
Непотребната покъщнина се събира със специализиран автомобил и се транспортира до депо „Враждебна", обясниха от Столичната община.
Оттам напомнят, че когато се прави голям ремонт вкъщи, при който се образува сериозно количество строителни отпадъци, хората трябва да си наемат контейнер, който съответната фирма да транспортира до депо.
Старите телевизори пък попадат в категорията на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
То съдържа опасни компоненти, затова събирането се извършва по заявка от граждани. Тези отпадъци се събират от фирмите „Елтехресурс" и „Екобултех".
За районите „Красна поляна" и „Овча купел" заявки се приемат на телефони: 02/441 50 56, 02/ 44150 57,02/44150 58, а за събота - на 0888 602 916. За всички останали столични райони заявки се подават на безплатен телефон: 080014100 или на мобилни: 0886 229 956 и 0884 610 254.
След това фирмата взема от дома на подалите заявка стари или неработещи печки, перални, телевизори, хладилници, компютри, монитори, климатици, инструменти, прахосмукачки, мобилни телефони и всякакви други елуреди.
За изхвърляне на подобни отпадъци на нерегламентирани места глобата е от 100 до 5000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 700 до 20 000 лв. за юридически лица.
При маловажни случаи се налага глоба с фиш до 50 лв. или се съставя акт за административно нарушение - от 300 до 1000 лв.
От началото на годината до момента от Столичния инспекторат са съставили 20 акта, а глобени с фиш са били 145 софиянци.
82 818 тона едрогабаритни отпадъци са изхвърлили жителите на столицата през 2017 г.
През тази година на боклука са отишли 33 439 тона стари мебели. Събраните излезли от употреба електроуреди за 2017 г. са 1916 тона, а само за първата половина на тази година - 4483 тона, съобщиха от Столичната община.
Предстои в София да се организира център, в който ще се поправят стари мебели, така че да могат да се използват повторно след ремонт от нуждаещи се.
Столичната община е в процес на проучване на възможностите за финансиране на изграждането на Център за повторна употреба и предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата
Той ще бъде в Требич.
Идеята е гражданите да предават там едрогабаритни отпадъци, които ще се поправят, за да могат да се ползват отново, а негодните за ремонт ще се предават за оползотворяване.