След сигнали в HelpBook: Институциите действат!

Инспектори от Столичен инспекторат наказват за неправилно паркиране

dnes bg
26.4.2018 г.
Представяме ви обзор на част от сигналите в HelpBook.info, които получиха отговори от институциите през последните дни и посочените проблеми бяха решени.
Започваме със сигнала за неправилно паркиране върху тротоарите на ул. "Крива река", който проблем бе описан от гражданина по този начин: "В началото на самата улица, влизайки от улица "Даскал Манол" 1, има перманентно паркирали автомобили върху двата тротоара под тунела на блока, както и непосредствено след него, върху левия тротоар, следвайки посоката на движение на улицата. В резултат на това, плочките (настилката) на тротоара е счупена, а на места практически липсва. Няма да споменавам, че единственият вариант за предвижване остава по улицата, предвид постоянно паркиралите автомобили".
В резултат на сигнала, служители на Столичен инспекторат са извършили проверки на посоченото място и са съставили общо 18 броя констативни протоколи с предписание за явяване в 1-дневен срок за налагане на санкция и 2 броя фиш на място, всеки на стойност по петдесет /50.00/ лева. В отговора си Столичен инспекторат казва още, че техни служители съставят констативни протоколи, налагат глоби с фиш и съставят актове за установяване на административно нарушение, но това се оказва недостатъчно за намаляване и преустановяване на нарушенията.
Оставаме на темата за неправилното паркиране в столицата и със следващите няколко сигнала, първият от които е този за паркиране на тротоара на ул. "Тинтява".
"По цялата ул. "Тинтява" тротоарите, които са предназначени за пешеходци, са заети от автомобили. Хората са принудени да вървят по пътното платно. В участъка от КАТ до басейн Дианабад! Под носа на родната полиция. В продължение на години няма никакви действия от страна на общината. Възмутително!", бе казал подателят на сигнала.
От получения отговор от Столичен инспекторат разбираме, че техни инспектори от район "Изгрев" са извършили проверка на 11.04.2018 г. и са установили неправилно паркирани автомобили върху тротоар на посочения адрес. На нарушителите са били съставени 35 бр. констативни протоколи, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 7 от Наредбата за организацията на движението на Столична община, с предписание за незабавно преместване на автомобилите, като е започната и процедура за налагане на санкции на нарушителите.
Следващият сигнал, който получи отговор и реакция, е този за паркиране в района на детска площадка, която се намира между блокове 1 и 2 в ж.к. "Христо Смирненски".
В отговора си Столичен инспекторат ни информират, че техни служители са извършили многократни проверки на посоченото място и са установили общо четири паркирани автомобила в нарушение на Наредбата за организация на движението на Столична община. За констатираните нарушения спрямо извършителите са образувани административнонаказателни производства.
"При последващите проверки на място не са установявани други паркирани МПС на детската площадка. Независимо от това, проверките ще продължат и в бъдеще", допълват още в отговора си.
Последният сигнал от поредицата за неправилно паркиране в София е този за паркиране върху тротоар на бул. "Симеоновско шосе", като сигнализиращият бе описал проблема така: "Приложено ви изпращам снимка, на която ще видите, че един родител с детска количка трябва да рискува да излезе на пътя и недай си боже да бъде ударен от кола, за да продължи в посоката, по която е тръгнал. Сигналът ми не е единствено за този автомобил. Искам да кажа, че това е постоянна практика коли да спират върху тротоара. Все пак на живущите родители в квартал "Витоша" прекосяването на бул. "Симеоновско шосе" е единственият достъп до детските градини и поликлиниката, които се намират в "Студентски град".
В отговор на сигнала, инспекторите от районен инспекторат "Студентски" са извършили проверка на място и са съставили 44 бр. констативни протоколи, 18 бр. фишове и 2 бр. Акт за установяване на административно наказание на водачите на неправилно паркирани автомобили върху тротоара във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 7 от Наредба по организация на движението на територията на Столична община.
Освен това, на основание чл. 3 и чл. 4 от Правилника за организация и дейността на Столичен инспекторат, са изпратили писмо до кмета на района за предприемане на действия по компетентност за монтиране на антипаркинг съоръжения на бул. "Симеоновско шосе".
Завършваме обзора със сигнала за кални самосвали, които замърсяват софийската ул. "Георги Русев".
По поставения в сигнала проблем инспектори от районен инспекторат "Студентски" са съставили 12 бр. констативни протоколи с предписания и 8 бр. Акт за установяване на административно наказание на техническите ръководители на строителните обекти, във връзка Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.
След предприетите действия улицата е била почистена и измита от персонала на строителните обекти.
Ако видите нередност, проблем, с който се сблъсквате всеки ден и искате да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook!
Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.