Веска Георгиева: Гражданите трябва да се научат да изхвърлят боклука си разделно

Битовите отпадъци не бива да се смесват с едрогабаритните или опасни отпадъци, припомня директорът на Столичния инспекторат

investor
17.8.2017 г.
Зелените отпадъци (клони, треви, храсти и био отпадъците) и опасните отпадъци, както и тези от големи ремонти в бита да не се смесват с битовите отпадъци, когато се изхвърлят в контейнерите за смет, апелира директорът на Столичния инспекторат инж. Веска Георгиева в интервю за БТА. Тя информира, че на територията на Столичната община се събират разделно няколко типа битови отпадъци от домакинствата.
Гражданите не трябва да изхвърлят в сивите контейнери хартия, картон, пластмаса, метал и опаковки; едрогабаритни отпадъци; строителни отпадъци от малки и частични ремонти; пепел и сгурия; зелени отпадъци от частни дворове и градини (зелени биоотпадъци). Тя обърна внимание, че разделното събиране, там където се генерират отпадъците - в домовете ни, трябва да бъде извършвано по различен начин, защото крайната точка, до която трябва да достигнат отпадъците не е еднаква. "Много често съм чела и слушала, че с един и същи камион се събират всички видове отпадъци. Това абсолютно не е вярно", посочи директорът на инспектората.
Едрогабаритните отпадъци, т.е. мебелите (столове, маси, легла, дивани и т.н.) се събират и транспортират по график, различен за 24-те административни райони на София, който е публикуван на интернет страницата на Столичния инспекторат, както и на районните администрации, информира Георгиева.
Този тип боклук трябва да бъде изхвърлян до съдовете за смет, но само на съответните дати, определени за съответния район. Това обаче масово не се спазва от гражданите, коментира Веска Георгиева. Тя уточни, че камионът, който събира едрогабаритните отпадъци е различен от този, който събира отпадъците от кофите. Мястото на едрогабаритните отпадъци не е в завода за отпадъци, а на лицензираното депо "Враждебна", информира Георгиева.
Много хора си оставят едрогабаритния отпадък до контейнера и изобщо не се интересуват от графика за извозване, посочи Георгиева. Тя подчерта, че в София има над 21 хил. контейнери за отпадъци и не може във всеки един момент да очакваме, че фирмите ще ги извозят в същия ден, когато сме изхвърлили отпадъка.
Директорът на Инспектората даде пример със Западна Европа, където гражданите са длъжни сами да закарат едрогабиритните си отпадъци на определени места, които доста често се намират извън града. Подобна организация един ден ще дойде и у нас, коментира Георгиева.
По думи ѝ печките и хладилниците не са едрогабаритни отпадъци. Те спадат към категорията "излязло от употреба електронно и електрическо оборудване", което не се оставя до контейнерите за смет, подчерта Веска Георгиева. Тя информира, че има създадена организация от специални фирми, които събират от домовете подобно оборудване.
Специални фирми събират и автомобилните гуми, които също не трябва да се изхвърлят в общия отпадък.
Строителните отпадъци законодателно са разделени на две големи групи. Строителни отпадъци от строителство и разрушаване, в които спадат отпадъците от големите строителни и инфраструктурни обекти, от новото строителство, от разрушаването на сгради. Тези строителни отпадъци не са отговорност на кмета на общината. Тяхното управление се регламентира в Наредба на Министерския съвет за управление на строителни отпадъци и земни маси, посочи Георгиева.
По думите й отговорност на кмета са строителните отпадъци от малките ремонти в бита, както е записано в Наредбата по чистотата. При по-големи ремонти трябва да се наеме контейнер. Има много фирми, които предлагат такава услуга, Столичната община няма задължение да осигурява събирането и транспортирането на тези отпадъци.
Общината има задължението да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от малки ремонти от бита, които трябва да бъдат сложени в чували до съдовете за смет. Те обикновено се събират с едрогабаритните отпадъци и се транспортират до депо "Враждебна". Тези отпадъци не могат да бъдат събирани със сметосъбиращите камиони, защото ще ги повредят, уточни тя. Когато работниците на фирмата видят, че в контейнера има строителни отпадъци, те оставят съда на място, посочи Георгиева.
Зелените или биоразградими отпадъци се делят на две подгрупи - зелени (треви, храсти, клони, шума) и хранителни. Те се извозват в инсталацията за компостиране на Хан Богров. Разкрити са 12 специално обособени пункта в крайградските райони на София, в които могат да се изхвърлят зелени отпадъци, припомни Георгиева.
Хранителните отпадъци от заведенията за обществено хранене, общинските детски градини, ясли, детски кухни се събират организирано, като обектите са длъжни да изхвърлят отпадъците от храни в кафяви кофи, които са им раздадени от Столичната община. За домакинствата все още няма създадена такава организация, затова и те се изхвърлят в общите съдове. Хранителните отпадъци от заведенията отиват в инсталация за биологично третиране, отбеляза Георгиева.
Опасните отпадъци - от опаковки от битова химия, бои, лакове, кофи от латекс, лекарства, по никакъв начин не трябва да попадат в сивите кофи, нито в торбичка до кофите, а трябва да бъдат предадени на специализираната фирма, с която Столичната община има договор и която разполага своя мобилен пункт на различни места в столицата по график. Той може да бъде намерен на интернет страницата на Столичния инспекторат, информира Георгиева. Тя посочи, че все повече граждани предават организирано този тип отпадъци в съответните мобилни пунктове.
Екипът, който проследява графиците на сметосъбиращите фирми, следи дали фирмите си изпълняват графиците за сметосъбиране.
Глобата за смесване на битови отпадъци с друг вид боклук е 10 лв. с квитанция. Общо до 11 юли са наложени санкции за смесване на битовия отпадък с друг вид отпадък в размер на 200 лв. на 20 домакинства, информира Веска Георгиева.