Пепел, сгурия и зелени отпадъци да не се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци призовава Столичният инспекторат

 11.3.2016 г.

Пепел, сгурия и зелени отпадъци да не се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. За това призова инж. Веска Георгиева, директор на Столичния инспекторат, в интервю за БТА. По думите на Георгиева основен проблем с настъпването на пролетта по отношение на събирането на отпадъци на територията на Столичната община е смесване от страна на гражданите на градински и зелени отпадъци с твърдите битови отпадъци. Недопустимо е в сивите съдове за смет да се изхвърлят т. нар. инертни материали - сгурия, пепел и кал, подчерта Георгиева. Именно сигнали за подобни практики е изпратило ръководството на новия Завод за механично-биологично третиране до Столичния инспекторат. "При пристигането в завода на отпадъци от крайградските райони на София се установява наличие на голямо количество пепел и сгурия. Това затруднява работата на модерната техника в завода", посочи Георгиева. Пепелта и сгурията са инертни битови отпадъци и като такива се събират разделно и се транспортират на депото за строителни отпадъци и земни маси "Враждебна". Попаднали в контейнерите за битов отпадък, те се транспортират до Завода за механично-биологично третиране, с което се нарушава технологичния процес, алармира директорът на инспектората. Това е предпоставка за допълнителна работа по тяхното разделяне на територията на завода, което оскъпява процеса. Фирмите, оператори, които имат договори с общината имат задължението да провеждат информационни кампании за правилното изхвърляне на отпадъците. Подобни кампании вече започнаха с цел по подходящ начин да се обясни и да се напомни на гражданите защо е важно да не се смесват отпадъците, каза Георгиева. По думите й основната цел е отпадъкът в сивите кофи да бъде чист от другите видове отпадъци - опаковки, пръст, строителни отпадъци или отпадък от чистене на дворни места, в който се съдържа шума, пръст и камъни. 
Къде да се изхвърлят пепелта и сгурията? 
Тези отпадъци се поставят в надписаните контейнери, раздадени индивидуално или намиращи се на обозначените за целта места. В надписаните контейнери за пепел и сгурия не се изхвърлят едрогабаритни отпадъци, строителни, битови и други отпадъци. А в контейнерите за битови отпадъци не се поставят пепел и сгурия, тъй като много често в сгурията има жар, която предизвиква пожари в сметоизвозващите автомобили. В кварталите с фамилни жилища и градински места, гражданите могат да изхвърлят пепелта от дърва в градините и ливадите, тъй като тя е подобрител за почвата. Растителната пепел представлява комплексен тор за много растителни видове. Тя съдържа много калций, калий, фосфор, магнезий и около 30 вида микроелементи - бор, манган, желязо и др. Освен като тор, пепелта може да се използва и за предпазване на растенията от вредители по зеленчуковите култури. Третираните така растения са по-устойчиви на редица гъбични и други заболявания, обясниха от инспектората. Информация по темата гражданите могат да получат на интернет страницата на Столичния инспекторат, на телефон 9875555 на инспектората, както и чрез информационните брошури на фирмите за събиране на отпадъци. 
Столичният инспекторат засилва контрола 

Столичната община е създала условия за разделното събиране на кал, сгурия и пепел, както и на зелени отпадъци. Засилваме контрола, нашите служители активно обхождат районите си и следят за нарушения, подчерта Георгиева. Целта обаче не е да глобяваме гражданите, а да положим съвсем малко усилие и да спазваме правилата, посочи директорът на инспектората. Георгиева припомни, че притежателите на битови отпадъци са длъжни да спазват изискванията на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Нарушителите се наказват с глоба от 300 до 1 000 лв. Столичният инспекторат практикува и друга възпираща мярка при изхвърлянето на инертни материали и зелени отпадъци в съдовете за твърд битов отпадък, посочи Георгиева. "Фирмите-оператори са уведомени писмено и ако установят, че в кофата пред дворове или къщи има зелени отпадъци, дънери или строителни отпадъци, съдът няма да бъде изпразван.