За райони: Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица, Триадица - център.

График за изпълнение на дейности по почистване през м.Април

Район "Банкя"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 110 л

График - сгурия

График -1100 л 

График      График 
Февруари

 График 110

График 110-сгурия

График 1100

График      График 
Март

 График 110

График 110-сгурия

График 1100

График      График 
Април

График 110 - сгурия

График 110

График 1100 

График      График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Витоша"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари   График      График 
Февруари

График 110

График 1100 

График      График 
Март   График  График   График-маркуч График 
Април

 График 110

График 1100

 График График    График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Връбница"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 110 л

График-сгурия

График 1100 л

График      График 
Февруари

График 110

График 110-сгурия

График 1100 

График      График 
Март

 График 110

График 110-сгурия

График 1100

График      График 
Април

 График 110-сгурия

График 110

График 1100

График      График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Възраждане"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 1100 л

График      График 
Февруари  График 1100 График      График 
Март График 1100  График      График 
Април  График 1100 График  График    График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Изгрев"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари График 1100 

График - подлези

График 

    График 
Февруари График 1100 

График-подлези

График 

    График 
Март  График 1100

График-подлези

График 

График    График 
Април График 1100 

График -подлези

График 

 

График

 
График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Илинден"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари  График 1100 л

График - подлези

График 

    График 
Февруари  График 1100

 График-подлези

График

    График 
Март

 График 1100

 

График 

График-подлези 

График    График 
Април  График 1100

График -подлези

График 

 График   График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Искър"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 110 л

График 1100 л

График      График 
Февруари

 График 110

График 110-сгурия

График 1100

График      График 
Март

График 110

График 1100 

График      График 
Април

 График 110

График 1100

График      График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Красна поляна"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4м

График 110 л

График 1100 л

График      График 
Февруари

 График 4м

График 110

График 1100

График      График 
Март

 График 4м

График 110

График 1100

График  График    График 
Април

 График 4м

График 110

График 1100

График 

График

 

 

График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Красно село"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари  График 1100

 График -подлези

График

    График 
Февруари  График 1100

График-подлези

График 

    График 
Март График 1100

График-подлези

График 

График    График 
Април График 1100 

График-подлези

График 

График 

 

График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Кремиковци"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 4м

График 110 л

График - сгурия

График 1100 л

График -подлези

График 

    График 
Февруари

График 4м

График 110

График 110-сгурия

График 1100 

График-подлези

График 

    График 
Март

 График 4м

График 110

График 110-сгурия

График 1100

График-подлези

График 

    График 
Април

 График 4м

График 110 -сгурия

График 110

График 1100

График - подлези

График 

    График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Лозенец"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График -подлези

График 

    График 
Февруари

График 4м

График 110

График 1100 

График-подлези

График 

    График 
Март

 График 4м 

График 110

График 1100

График-подлези

График 

График    График 
Април

График 4м

График 110

График 1100 

График-подлези

График 

График    График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Люлин"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 110

График 1100 

      График  
Февруари

График 110

График 1100 

График      График 
Март

 График 110

График 1100

График  График    График 
Април

 График 110

График 1100

График  График    График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Младост"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

    График 
Февруари

График 110

График 1100 

График-подлези

График 

    График 
Март

 График 110

График 1100

График-подлези

График 

График  График 
Април

 График 110

График 1100

График-подлези

График 

График    График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Надежда"
График​
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 110 л

График - сгурия

График 1100 л

 График-подлези

График

    График 
Февруари

График 110

График 100-сгурия

График 1100 

График-подлези

График 

    График 
Март

График 110

График 110-сгурия

График 1100 

График-подлези

График 

    График 
Април

График 110-сгурия

График 110

График 1100 

График-подлези

График 

График    График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Нови Искър"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 110 л

График 1100 л 

График      График 
Февруари

 График 4м

График 100

График 1100

График-подлези

График 

    График 
Март

 График 4м

График 110

График 1100

График

График-подлези 

    График 
Април

График 4м

График 110

График 1100 

График-подлези

График 

    График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Оборище"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари  График 1100 л

График -подлези

График 

    График 
Февруари График 1100 

График-подлези

График 

    График 
Март

График 1100

График-подлези

График 

График    График 
Април График 1100

График -подлези

График 

График    График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Овча купел"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

    График 
Февруари

График 110

График 1100

 График-подлези

График

    График 
Март

График 110

График 1100 

График -подлези

График 

График    График 
Април

График 110 - сгурия

График 110

График 1100 

График-подлези

График 

График     График
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Панчарево"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 4м

График 110 л

График - сгурия

График 1100 л

График      График 
Февруари

 График 4м

График 110

График 110-сгурия

График 1100

График      График 
Март

График 4м

График 110

График 110-сгурия

График 1100 

График      График 
Април

 График 4м

График 110-сгурия

График 110

График 1100

График      График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Подуяне"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 100 л

График - сгурия

График 1100 л

График-подлези

График 

    График 
Февруари

График 110

График 110-сгурия

График 1100

График-подлези

График 

 График   График 
Март

 График 110

График 110-сгурия

График 1100

График-подлези

График 

    График 
Април

 График 110

График 1100

 График -подлези

График

 График

 

График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Сердика"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 4м 

График 100 л

График - сгурия

График 1100 л

График-подлези

График 

    График 
Февруари

 График 4м

График 110

График-сгурия

График-1100

График-подлези

График 

    График 
Март

График 4м

График 110

График 110 -сгурия

График 1100 

График -подлези

График 

График    График 
Април

График 4м

График 110-сгурия

График 110

График 1100 

График

График-подлези 

График    График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Слатина"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

    График 
Февруари

График 4м

График 110

График 1100 

График-подлези

График 

    График 
Март

 График 4м

График 110

График 1100

График-подлези

График 

График    График 
Април

График 4м

График 110

График 1100 

График-подлези

График 

График 

 

График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Средец"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

    График 
Февруари

График 110

График 1100

График-подлези

График 

    График 
Март

График 110

График 1100 

График -подлези

График 

    График 
Април

 График 110

График 1100

График-подлези

График 

График    График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Студентски"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

 График     График 
Февруари

График 4м

График 110

График 1100 

График      График 
Март

 График 4м

График 110

График 1100

График  График    График 
Април

График 4м

График 110

График 1100 

График  График    График 
Май          
Юни          
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември