За райони: Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица, Триадица - център.

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ МЕСЕЦ ЮНИ 2018 Г - ЮЖНА ДЪГА 

Район "Банкя"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари График 110 л  График      График
Февруари График 110 л  График      График 
Март График 110 л  График  График   График - маркуч График 
Април График 110 л  График  График    График 
Май График 110 л График График График - маркуч График
Юни График 110 л  График  График    График 
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Витоша"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 110 л

График 1100 л

График       График
Февруари

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Март

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Април

График 110 л

График 1100 л 

График График

График - дюзи

График - маркуч 

График 
Май

График 110 л

График 1100 л

График  График 

График - дюзи

График - маркуч 

График 
Юни

График 110 л

График 1100 л 

График  График   График-дюзи График 
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Връбница"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 110 л

График 1100 л

 График График    График 
Февруари

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Март

График 110 л

График 1100 л 

График  График  График-маркуч  График 
Април

График 110 л

График 1100 л 

График График
График-маркуч  График 
Май

График - 110 л.

График - 1100 л 

График  График    График 
Юни

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Възраждане"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари График 1100 л График  График   График-маркуч График 
Февруари График 1100 л  График  График    График 
Март График 1100 л  График  График  График-маркуч  График 
Април График 1100 л  График График    График 
Май  График 1100 л
График  График 

График - дюзи

График - маркуч 

График 
Юни График 1100 л  График  График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Изгрев"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари График 1100 л 

График

График-подлези 

     График
Февруари График 1100 л 

График 

График-подлези

    График 
Март График 1100 л 

График

График-подлези 

График  График-маркуч  График 
Април График 1100 л

График

График-подлези

График График-маркуч  График 
Май График - 1100 л. 

График 

График - подлези

График   График - дюзи  График
Юни График 1100 л 

График

График - подлези 

График  График-маркуч  График 
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Илинден"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 1100 л

 График-подлези

График

   График График 
Февруари График 1100 л 

График-подлези

График 

  График  График 
Март График 1100 л 

График-подлези

График 

  График  График 
Април График 1100 л 

График-подлези

График

График График  График 
Май  График
 График  График  График - маркуч  График
Юни График 1100 л 

График-подлези

График 

График  График  График 
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Искър"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

 График     График 
Февруари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График      График 
Март

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График    График-маркуч  График 
Април

График 4м 

График 110 л

График 1100 л 

График   График График-маркуч  График 
Май

 График - 4м

График - 110 л

График - 1100 л

График  График  График  График 
Юни

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Красна поляна"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 110л

График 1100 л 

График      График 
Февруари

График 110 л

График 1100 л 

 График   График - маркуч   
Март

График 110 л

График 1100 л 

График      График 
Април

График 110 л

График 1100 л 

График  График

График - дюзи

График - маркуч 

График 
Май

 График - 4м

График 110 л

График 1100 л

График  График 

График - дюзи

График - маркуч 

График 
Юни

График 110 л

График 1100 л 

График  График 

 График - дюзи

График - маркуч

График 
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Красно село"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари График 1100 л   График     График 
Февруари График 1100 л  График   График График-маркуч  График 
Март График 1100 л  График    График-маркуч  График 
Април График 1100 л  График График 

График-маркуч

График - дюзи

График 
Май   График
 График График 

График - дюзи

График - маркуч 

График 
Юни График 1100 л   График График 

График-маркуч

График - дюзи 

График 
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Кремиковци"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 4м

График 110 л

График 1100 л

 График - подлези

График

График    График 
Февруари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График    График 
Март

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

   График График 
Април

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График

График

  График 
Май График  График График    График 
Юни

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

 График График    График 
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Люлин"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График-110 л

График-1100 л 

 График График    График 
Февруари

График-110 л

График-1100 л

 
График      График 
Март

График-110 л

График-1100 л

 
График      График 
Април

График-110 л

График-1100 л

График График

График-маркуч

График-дюзи 

График 
Май

График - 110 л

График  

 График  График

 График - дюзи

График - маркуч

График 
Юни

 График 110 л

График 1100 л

График  График 

График-дюзи 

График - маркуч 

График 
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Младост"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График-110 л

График-1100 л

 График  График    График
Февруари

График-110 л

График-1100 л

График  График    График 
Март

График-110 л

График-1100 л

График  График    График 
Април

График-110 л

График-1100 л

График     График 
Май

График - 110 л.

График - 1100 л. 

График  График  График - дюзи   График 
Юни

График-110 л

График-1100 л

График  График  График-дюзи  График 
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Нови Искър"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График       График
Февруари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График      График 
Март

График 4м 

График 110 л

График 1100 л 

График    График-маркуч  График 
Април

График 4м 

График 110 л

Граифк 1100 л 

График 
 График   График 
Май

График 4м 

График 110 л

График 1100 л

График График График-маркуч График
Юни

График 4м 

График 110 л

График 1100 л 

График  График  График-маркуч  График 
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Овча купел"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 110 л

График 1100 л 

График      График 
Февруари

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Март

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Април

График 110 л

График 1100 л

График График График-дюзи

 

График 
Май

График - 110 л.

График - 1100 л. 

График  График  График - дюзи  График 
Юни

График 110 л

График 1100 л 

График  График  График-дюзи  График 
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Панчарево"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари   График      График 
Февруари   График      График 
Март   График    График-маркуч  График 
Април   График График   График 
Май  График График  График  График - маркуч  График 
Юни    График  График График - маркуч  График 
Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Триадица"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 1100 -център

График 110 л

График 1100 л

 График-център

График

График-подлези

 График  

 График-център

График

Февруари

График 1100 - център 

График 110 л

График 1100 л

График-център

График

График-подлези 

График   

График-център

График 

Март

График 1100 - център 

График 110 л

График 1100 л

График-център

График-подлези 

График 

График-маркуч-център

График-маркуч 

График-център

График 

Април

График 1100 - център

График 110 л

График 1100 л 

График-център

График

График-подлези

 График

График-дюзи

График-център

График 

Май

График - 110 л.

График - 1100 л.

Център - 1100 л

График

Център 

График 

 

 График - дюзи

График - маркуч

Център - дюзи

Център - маркуч

График

Център 

Юни

График 1100 л - център

График 110 л.

График 1100 л 

График-център

График

График-подлези 

График 

 График-дюзи-център

График-маркуч

График-дюзи

График-център

График 

Юли          
Август          
Септември          
Октомври          
Ноември          
Декември