За райони: Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица, Триадица - център.

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ МЕСЕЦ ЮНИ 2018 Г - ЮЖНА ДЪГА 

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ МЕСЕЦ ЮЛИ 2018 - ЮЖНА ДЪГА

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ МЕСЕЦ АВГУСТ 2018  -ЮЖНА ДЪГА

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018  -ЮЖНА ДЪГА

Район "Изгрев"
Район "Красна поляна"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 110л

График 1100 л 

График      График 
Февруари

График 110 л

График 1100 л 

 График   График - маркуч   
Март

График 110 л

График 1100 л 

График      График 
Април

График 110 л

График 1100 л 

График  График

График - дюзи

График - маркуч 

График 
Май

 График - 4м

График 110 л

График 1100 л

График  График 

График - дюзи

График - маркуч 

График 
Юни

График 110 л

График 1100 л 

График  График 

 График - дюзи

График - маркуч

График 
Юли

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Август

 График 4м 

График 110 л

График 1100 л

График  График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Септември

 График 4м

График 110 л

График 1100 л

График  График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Октомври

График 4м

График 110л

График 1100л

График  График    График 
Ноември          
Декември          
Район "Кремиковци"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 4м

График 110 л

График 1100 л

 График - подлези

График

График    График 
Февруари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График    График 
Март

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

   График График 
Април

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График

График

  График 
Май График  График График    График 
Юни

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

 График График    График 
Юли

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График  График-маркуч  График 
Август

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График    График 
Септември

 График 4м 

График 110л

График 1100л

График-подлези

График 

График    График 
Октомври

 График 4м

График 110 л

График 1100 л

График  График    График 
Ноември          
Декември          
Район "Лозенец"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4М

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

 График  График-маркуч График 
Февруари  

График 4М

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График  График-маркуч  График 
Март  

График 4М

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График  График-маркуч График 
Април

График 4М

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График

График График-маркуч  График 
Май

График 4м

График - 110 л

График - 1100 л 

График - подлези

График 

График 

График - дюзи

График - маркуч

 
График 
Юни

График 4М

График 110 л

График 1100 л

 

График-подлези

График 

График 

 График-дюзи

График - маркуч

График 
Юли

 График 4м

График 110л

График 1100л

 

График-подлези

График 

 
График 

График-маркуч

График-дюзи 

 
График 
Август

График 4 м

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График 

График - дюзи

График-маркуч

График 
Септември

 График 4м

График 110л

График 1100 л

График-подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Октомври

График 4м

График 110л

График 1100л

График  График    График 
Ноември          
Декември          
Район "Люлин"
Район "Надежда"
График​
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 110 л

График 1100 л

График сгурия

График - подлези

График 

График    График
Февруари

График 110 л

График 1100 л

График сгурия 

График-подлези

График 

График  График  График 
Март

График 110 л

График 1100 л

График сгурия 

График-подлези

График 

  График  График 
Април

График 110 л

График 1100 л

График сгурия

График-подлези

График

График  График  График 
Май

 График - 1100 л.

График - 110 л.

 График - подлези

График

График 

 

График - маркуч  График 
Юни

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График

График-подлези 

График

График - дюзи 

График 
Юли

 График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График-тротоари

График 

График-маркуч  График 
Август

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График-тротоари

График 

  График 
Септември

 График 110л

График 1100л

График-подлези

График 

График -тротоари

График

  График 
Октомври

График 110 л

График 1100 л

График 

График-тротоари

График 

График-дюзи  График 
Ноември          
Декември          
Район "Нови Искър"
Район "Оборище"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари График-1100 л 

График-подлези

График 

График  График-маркуч   График
Февруари График-1100 л 

График-подлези

График 

График  График-маркуч  График 
Март График-1100 л 

График-подлези

График 

График  График-маркуч  График 
Април График-1100 л

График-подлези

График

График

График-маркуч

График-дюзи

 

График 
Май  График - 1100 л
График  График 

График - дюзи 

График - маркуч 

График 
Юни График-1100 л 

График-подлези

График 

График 

График-дюзи 

График - маркуч

График 
Юли График 1100 л 

График-подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч-карета 

График - маркуч

График 
Август График 1100 л

График-подлези

График 

График 

График-дюзи 

График-маркуч

График 
Септември График 1100 л

График-подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Октомври  График 1100 л График  График  График-маркуч  График 
Ноември          
Декември          
Район "Овча купел"
Район "Подуяне"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 110 л

График 1100 л

График сгурия

График-подлези

График 

График   График-маркуч  График
Февруари

График 110 л

График 1100 л 

График сгурия

График-подлези

График 

    График 
Март

График 110 л

График 1100 л

График сгурия 

График-подлези

График 

График  График-маркуч  График 
Април

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График

График

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Май

 График - 1100 л.

График - 110 л.

 График - подлези

График

График 

График - дюзи

График - маркуч 

 График
Юни

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График 

График-дюзи 

График-маркуч

График 
Юли

 График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Август

График 110 л

График 1100 л 

      График 
Септември

 График 110л

График 1100л

График-подлези

График 

График 

График-маркуч

График-дюзи 

График 
Октомври

График 110 л

График 1100 л 

График   График    График 
Ноември          
Декември          
Район "Сердика"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

 График-подлези

График

    График 
Февруари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

  График  График 
Март

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

  График  График 
Април

График 4м

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График

График График  График 
Май

График - 4M

График -1100 л.

График -110 л.

 График - подлези

График

График 

График 

График - маркуч

График 
Юни

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

 График - подлези

Грагфик

График-тротоари

График 

График  График 
Юли

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График-тротоари

График 

График-маркуч  График 
Август

 График 4 м

График 110 л

График 1100 л

График - подлези

График 

График-тротоари

График 

  График 
Септември

 График 4м

График 110л 

График 1100л

График-подлези

График 

График -тротоари

График

  График 
Октомври

График 4м

График 110л

График 1100л

График 

График-тротоари

График 

График-дюзи График 
Ноември          
Декември          
Район "Слатина"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График    График 
Февруари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График    График 
Март

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График    График 
Април

График 4м

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График

График

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Май

График 4м

График 110 л 

График - 1100 л.

 График - подлези

График

 График

 График - дюзи 

График - маркуч

График 
Юни

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Юли

 

 

 

 

 
Август

График 4 м

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График

График-дюзи

График-маркуч

График
Септември

 График 4м

График 110л

График 1100л

График-подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Октомври

График 4м

График 110л

График 1100л 

График    График-маркуч  График 
Ноември          
Декември          
Район "Средец"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График    График 
Февруари

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График  График-маркуч  График 
Март

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График  График-маркуч  График 
Април

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График

График

График-дюзи

График-маркуч

График-подлези 

График 
Май

График 110 л

График 1100 л 

График - подлези

График 

 График - тротоари

График - площади

График - дюзи 

График - маркуч 

График 

Юни

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График 

График-тротоари

График-дюзи 

График-маркуч

График 
Юли

 График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График-тротоари

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Август

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График-тротоари

График 

График-дюзи 

График-маркуч

График 
Септември

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График-тротоари

График 

График-маркуч

График-дюзи 

График 
Октомври

График 110л

График 1100л 

График 

График-тротоари

График 

  График 
Ноември          
Декември          
Район "Студентски"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Февруари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Март

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График  График-маркуч  График 
Април

График 4м

График 110 л

График 1100 л

График График График-маркуч  График 
Май

График - 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График 

График - дюзи

График - маркуч 

График 
Юни

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График  График-дюзи  График 
Юли

 График 4м

График 110 л

График 1100 л

График  График 

График-дюзи 

График-маркуч

График 
Август

 График 4 м

График 110 л

График 1100 л

График График 

График-маркуч

График-дюзи 

График 
Септември

График 4м

График 110л

График 1100л 

График  График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Октомври

 График 4м

График 110л

График 1100л

График  График    График 
Ноември          
Декември          
Район "Триадица"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 1100 -център

График 110 л

График 1100 л

 График-център

График

График-подлези

 График  

 График-център

График

Февруари

График 1100 - център 

График 110 л

График 1100 л

График-център

График

График-подлези 

График   

График-център

График 

Март

График 1100 - център 

График 110 л

График 1100 л

График-център

График-подлези 

График 

График-маркуч-център

График-маркуч 

График-център

График 

Април

График 1100 - център

График 110 л

График 1100 л 

График-център

График

График-подлези

 График

График-дюзи

График-център

График 

Май

График - 110 л.

График - 1100 л.

Център - 1100 л

График

Център 

График 

 

 График - дюзи

График - маркуч

Център - дюзи

Център - маркуч

График

Център 

Юни

График 1100 л - център

График 110 л.

График 1100 л 

График-център

График

График-подлези 

График 

 График-дюзи-център

График-маркуч

График-дюзи

График-център

График 

Юли

 График 110 л

График 1100 л

График-център 1100 л

 График-център

График-подлези

График

 График

График-център-дюзи

График-център-маркуч

График-дюзи 

График-маркуч

График-център

График 

Август

График 110 л 

График 1100 л

График-център-1000 л

График-подлези

График

График-център 

График

 

График-дюзи

График-маркуч

График-център-дюзи

График

График-център 

Септември

 График 110 л

График 1100л

График-център-1100л

 График-подлези

График

График-център

График 

График-дюзи

График-маркуч

График-център-маркуч

График-център-дюзи 

График

График-център 

Октомври

 График 110л

График 1100л

График-център 1100л

График

График-център 

График 

График-център-маркуч 

График

График-център 

Ноември          
Декември