За райони: Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица, Триадица - център.

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ МЕСЕЦ ЮНИ 2018 Г - ЮЖНА ДЪГА 

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ МЕСЕЦ ЮЛИ 2018 - ЮЖНА ДЪГА

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ МЕСЕЦ АВГУСТ 2018  -ЮЖНА ДЪГА

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018  -ЮЖНА ДЪГА

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018  -ЮЖНА ДЪГА

Район "Витоша"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 110 л

График 1100 л

График       График
Февруари

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Март

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Април

График 110 л

График 1100 л 

График График

График - дюзи

График - маркуч 

График 
Май

График 110 л

График 1100 л

График  График 

График - дюзи

График - маркуч 

График 
Юни

График 110 л

График 1100 л 

График  График   График-дюзи График 
Юли

 График 110 л

График 1100 л

График  График  График-дюзи  График 
Август

График 110 л

График 1100 л 

График  График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Септември

 График 110л

График 1100л

График  График  График-маркуч  График 
Октомври

График 110л

График 1100л 

График  График  График-маркуч  График 
Ноември

 График 110л

График  График    График 
Декември   График   График    График
Район "Изгрев"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари График 1100 л 

График

График-подлези 

     График
Февруари График 1100 л 

График 

График-подлези

    График 
Март График 1100 л 

График

График-подлези 

График  График-маркуч  График 
Април График 1100 л

График

График-подлези

График График-маркуч  График 
Май График - 1100 л. 

График 

График - подлези

График   График - дюзи  График
Юни График 1100 л 

График

График - подлези 

График  График-маркуч  График 
Юли График 1100 л

График

График-подлези 

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Август  График 1100 л

График -подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Септември  График 1100 л

График - подлези

График 

График 

График-маркуч

График-дюзи 

 График
Октомври График 1100 л  График  График    График 
Ноември График 1100 л

График-подлези

График 

График    График
Декември График 1100 л

 График-подлези

График

График    График 
Район "Илинден"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 1100 л

 График-подлези

График

   График График 
Февруари График 1100 л 

График-подлези

График 

  График  График 
Март График 1100 л 

График-подлези

График 

  График  График 
Април График 1100 л 

График-подлези

График

График График  График 
Май  График
 График  График  График - маркуч  График
Юни График 1100 л 

График-подлези

График 

График  График  График 
Юли График 1100 л 

График - подлези

График 

График 

График-тротоари

График-маркуч  График 
Август График 1100 л

График-подлези

График 

График-тротоари

График 

  График 
Септември  График 1100 л

График - подлези

График 

График-тротоари

График 

  График 
Октомври  График 1100 л График 

График-тротоари

График 

График-дюзи  График 
Ноември  График 1100 л

График-подлези

График 

График    График 
Декември График 1100 л

График-подлези

График 

График    График 
Район "Искър"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

 График     График 
Февруари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График      График 
Март

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График    График-маркуч  График 
Април

График 4м 

График 110 л

График 1100 л 

График   График График-маркуч  График 
Май

 График - 4м

График - 110 л

График - 1100 л

График  График  График  График 
Юни

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Юли

График 4м

График 110 л

График 1100 л

 График График  График -маркуч  График 
Август

График 4м 

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Септември

 График 4м

График 110 л

График 1100 л

График  График    График 
Октомври

 График 110 л

График 1100 л

График  График    График 
Ноември

 График 110л

График 1100 л

График  График    График 
Декември

 График 100 л

График 1100 л

 График График    График 
Район "Красна поляна"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 110л

График 1100 л 

График      График 
Февруари

График 110 л

График 1100 л 

 График   График - маркуч   
Март

График 110 л

График 1100 л 

График      График 
Април

График 110 л

График 1100 л 

График  График

График - дюзи

График - маркуч 

График 
Май

 График - 4м

График 110 л

График 1100 л

График  График 

График - дюзи

График - маркуч 

График 
Юни

График 110 л

График 1100 л 

График  График 

 График - дюзи

График - маркуч

График 
Юли

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Август

 График 4м 

График 110 л

График 1100 л

График  График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Септември

 График 4м

График 110 л

График 1100 л

График  График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Октомври

График 4м

График 110л

График 1100л

График  График    График 
Ноември

 График 4м

График 110л

График 1100л

График График   График
Декември

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Район "Красно село"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари График 1100 л   График     График 
Февруари График 1100 л  График   График График-маркуч  График 
Март График 1100 л  График    График-маркуч  График 
Април График 1100 л  График График 

График-маркуч

График - дюзи

График 
Май   График
 График График 

График - дюзи

График - маркуч 

График 
Юни График 1100 л   График График 

График-маркуч

График - дюзи 

График 
Юли

График 1100 л

 

График-подлези

График 

График 

График-маркуч-карета

График-маркуч 

График-дюзи

График 
Август График 1100 л 

График-подлези

График 

График 

График-маркуч

График-дюзи 

График 
Септември  График 1100 л

График-подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Октомври  График 1100 л График  График    График 
Ноември  График 1100л

График-подлези

График

График   График
Декември  График 1100 л

График-подлези

График 

График    График 
Район "Кремиковци"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 4м

График 110 л

График 1100 л

 График - подлези

График

График    График 
Февруари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График    График 
Март

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

   График График 
Април

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График

График

  График 
Май График  График График    График 
Юни

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

 График График    График 
Юли

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График  График-маркуч  График 
Август

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График    График 
Септември

 График 4м 

График 110л

График 1100л

График-подлези

График 

График    График 
Октомври

 График 4м

График 110 л

График 1100 л

График  График    График 
Ноември

 График 4м

График 110л

График-подлези

График

График   График
Декември

 График 4м

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График     
Район "Лозенец"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4М

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

 График  График-маркуч График 
Февруари  

График 4М

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График  График-маркуч  График 
Март  

График 4М

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График  График-маркуч График 
Април

График 4М

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График

График График-маркуч  График 
Май

График 4м

График - 110 л

График - 1100 л 

График - подлези

График 

График 

График - дюзи

График - маркуч

 
График 
Юни

График 4М

График 110 л

График 1100 л

 

График-подлези

График 

График 

 График-дюзи

График - маркуч

График 
Юли

 График 4м

График 110л

График 1100л

 

График-подлези

График 

 
График 

График-маркуч

График-дюзи 

 
График 
Август

График 4 м

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График 

График - дюзи

График-маркуч

График 
Септември

 График 4м

График 110л

График 1100 л

График-подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Октомври

График 4м

График 110л

График 1100л

График  График    График 
Ноември

График 4м

График 110л

График 1100л 

График-подлези

График 

График    График 
Декември

 График 4м

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График    График 
Район "Люлин"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График-110 л

График-1100 л 

 График График    График 
Февруари

График-110 л

График-1100 л

 
График      График 
Март

График-110 л

График-1100 л

 
График      График 
Април

График-110 л

График-1100 л

График График

График-маркуч

График-дюзи 

График 
Май

График - 110 л

График  

 График  График

 График - дюзи

График - маркуч

График 
Юни

 График 110 л

График 1100 л

График  График 

График-дюзи 

График - маркуч 

График 
Юли

График 110 л

График 1100 л

График

График

График-маркуч

График-дюзи

График
Август

График 110 л

График 1100 л 

График  График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Септември

 График 110 л

График 1100л

График  График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Октомври

График 110л

График 1100л

График  График  График-маркуч  График 
Ноември

 График 110л

График 1100л

График  График    График 
Декември

 График 110 л

График 1100л

График  График    График 
Район "Младост"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График-110 л

График-1100 л

 График  График    График
Февруари

График-110 л

График-1100 л

График  График    График 
Март

График-110 л

График-1100 л

График  График    График 
Април

График-110 л

График-1100 л

График     График 
Май

График - 110 л.

График - 1100 л. 

График  График  График - дюзи   График 
Юни

График-110 л

График-1100 л

График  График  График-дюзи  График 
Юли

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График  График-дюзи  График 
Август

 График 100 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Септември

 График 110л

График 1100л

График - подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Октомври

График 110л

График 1100л 

График  График    График 
Ноември

График 110л

График 1100л

График-подлези

График 

График    График 
Декември

 График 110 л

График 1100 л

График-подлези 

График

График     График
Район "Надежда"
График​
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 110 л

График 1100 л

График сгурия

График - подлези

График 

График    График
Февруари

График 110 л

График 1100 л

График сгурия 

График-подлези

График 

График  График  График 
Март

График 110 л

График 1100 л

График сгурия 

График-подлези

График 

  График  График 
Април

График 110 л

График 1100 л

График сгурия

График-подлези

График

График  График  График 
Май

 График - 1100 л.

График - 110 л.

 График - подлези

График

График 

 

График - маркуч  График 
Юни

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График

График-подлези 

График

График - дюзи 

График 
Юли

 График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График-тротоари

График 

График-маркуч  График 
Август

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График-тротоари

График 

  График 
Септември

 График 110л

График 1100л

График-подлези

График 

График -тротоари

График

  График 
Октомври

График 110 л

График 1100 л

График 

График-тротоари

График 

График-дюзи  График 
Ноември

График 110л

График 110л - сгурия

График 1100л

 График -подлези

График

График    График 
Декември

График 110 л

График 110 л - сгурия

График 1100 л

 График-подлези

График

График    График 
Район "Нови Искър"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График       График
Февруари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График      График 
Март

График 4м 

График 110 л

График 1100 л 

График    График-маркуч  График 
Април

График 4м 

График 110 л

Граифк 1100 л 

График 
 График   График 
Май

График 4м 

График 110 л

График 1100 л

График График График-маркуч График
Юни

График 4м 

График 110 л

График 1100 л 

График  График  График-маркуч  График 
Юли

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График  График-маркуч  График 
Август

График 4 м

График 110

График-подлези

График 

График    График 
Септември

 График 4м

График 110л

График-подлези

График 

График    График 
Октомври

 График 4м

График 110л

График 1100л

График  График    График 
Ноември

 График 4м

График 110л

График 1100л

График-подлези

График 

    График 
Декември

 График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

    График 
Район "Оборище"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари График-1100 л 

График-подлези

График 

График  График-маркуч   График
Февруари График-1100 л 

График-подлези

График 

График  График-маркуч  График 
Март График-1100 л 

График-подлези

График 

График  График-маркуч  График 
Април График-1100 л

График-подлези

График

График

График-маркуч

График-дюзи

 

График 
Май  График - 1100 л
График  График 

График - дюзи 

График - маркуч 

График 
Юни График-1100 л 

График-подлези

График 

График 

График-дюзи 

График - маркуч

График 
Юли График 1100 л 

График-подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч-карета 

График - маркуч

График 
Август График 1100 л

График-подлези

График 

График 

График-дюзи 

График-маркуч

График 
Септември График 1100 л

График-подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Октомври  График 1100 л График  График  График-маркуч  График 
Ноември  График 1100л

График-подлези

График 

График    График 
Декември  График 1100л

График-подлези

График 

График    График 
Район "Овча купел"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 110 л

График 1100 л 

График      График 
Февруари

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Март

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Април

График 110 л

График 1100 л

График График График-дюзи

 

График 
Май

График - 110 л.

График - 1100 л. 

График  График  График - дюзи  График 
Юни

График 110 л

График 1100 л 

График  График  График-дюзи  График 
Юли

 График 4м

График 110 л

График 1100 л

График  График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Август

 График 4 м

График 110 л

График 1100 л

График  График 

График-дюзи 

График-маркуч

График 
Септември

 График 4м 

График 110л

График 1100л

График  График  График-маркуч  График 
Октомври

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График  График-маркуч  График 
Ноември

График 110л

График 1100л

График-подлези

График 

График    График 
Декември

 График 4м

График 110л

График 1100л

График-подлези

График 

График    График 
Район "Панчарево"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 4м

График 110л

График 1100 л

График      График 
Февруари

 График 4м

График 110л

График 1100 л

 
График      График 
Март

 График 4м

График 110л

График 1100 л

 
График    График-маркуч  График 
Април

 График 4м

График 110л

График 1100 л

 
График График   График 
Май

 График 4м

График 110л

График 1100 л

График  График  График - маркуч  График 
Юни

 График 4м

График 110л

График 1100 л

 
 График  График График - маркуч  График 
Юли

 График 4м

График 110л

График 1100 л

 
График  График  График-маркуч  График 
Август

 График 4 м

График 110 л

График 1100 л

График   График   График 
Септември

 График 4м

График 110л

График 1100л

График  График    График 
Октомври

 График 4м

График 110 л

График 1100 л

График  График    График 
Ноември

График 4м

График 110л 

График  График    График 
Декември

 График 4м

График 110 л

График 110 л-сгурия

График 1100л

График  График    График 
Район "Подуяне"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 110 л

График 1100 л

График сгурия

График-подлези

График 

График   График-маркуч  График
Февруари

График 110 л

График 1100 л 

График сгурия

График-подлези

График 

    График 
Март

График 110 л

График 1100 л

График сгурия 

График-подлези

График 

График  График-маркуч  График 
Април

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График

График

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Май

 График - 1100 л.

График - 110 л.

 График - подлези

График

График 

График - дюзи

График - маркуч 

 График
Юни

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График 

График-дюзи 

График-маркуч

График 
Юли

 График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Август

График 110 л

График 1100 л 

      График 
Септември

 График 110л

График 1100л

График-подлези

График 

График 

График-маркуч

График-дюзи 

График 
Октомври

График 110 л

График 1100 л 

График   График    График 
Ноември

График - 110л

График 110л -сгурия

График 1100л 

График-подлези

График 

График     График
Декември

 График 110 л

График 110 л - сгурия

График 1100 л

График-подлези

График 

    График 
Район "Сердика"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

 График-подлези

График

    График 
Февруари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

  График  График 
Март

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

  График  График 
Април

График 4м

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График

График График  График 
Май

График - 4M

График -1100 л.

График -110 л.

 График - подлези

График

График 

График 

График - маркуч

График 
Юни

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

 График - подлези

Грагфик

График-тротоари

График 

График  График 
Юли

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График-тротоари

График 

График-маркуч  График 
Август

 График 4 м

График 110 л

График 1100 л

График - подлези

График 

График-тротоари

График 

  График 
Септември

 График 4м

График 110л 

График 1100л

График-подлези

График 

График -тротоари

График

  График 
Октомври

График 4м

График 110л

График 1100л

График 

График-тротоари

График 

График-дюзи График 
Ноември

 График 4м

График 110л

График 110л-сгурия

График 1100 л

График-подлези

График 

График    График 
Декември

 График 4м

График 110 л

График 110 л - сгурия

График 1100 л

График-подлези

График 

График    График 
Район "Слатина"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График    График 
Февруари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График    График 
Март

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График    График 
Април

График 4м

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График

График

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Май

График 4м

График 110 л 

График - 1100 л.

 График - подлези

График

 График

 График - дюзи 

График - маркуч

График 
Юни

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Юли

 

 

 

 

 
Август

График 4 м

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График

График-дюзи

График-маркуч

График
Септември

 График 4м

График 110л

График 1100л

График-подлези

График 

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Октомври

График 4м

График 110л

График 1100л 

График    График-маркуч  График 
Ноември

 График 4м

График 110л

График 1100л

График-подлези

График 

График    График 
Декември

График 4м

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График    График 
Район "Средец"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График    График 
Февруари

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График  График-маркуч  График 
Март

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График  График-маркуч  График 
Април

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График

График

График-дюзи

График-маркуч

График-подлези 

График 
Май

График 110 л

График 1100 л 

График - подлези

График 

 График - тротоари

График - площади

График - дюзи 

График - маркуч 

График 

Юни

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График 

График-тротоари

График-дюзи 

График-маркуч

График 
Юли

 График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График-тротоари

График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Август

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График-тротоари

График 

График-дюзи 

График-маркуч

График 
Септември

График 110 л

График 1100 л 

График-подлези

График 

График-тротоари

График 

График-маркуч

График-дюзи 

График 
Октомври

График 110л

График 1100л 

График 

График-тротоари

График 

  График 
Ноември

График 110л

График 1100л

График-подлези

График 

График    График 
Декември

График 110 л

График 1100 л

График-подлези

График 

График    График 
Район "Студентски"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Февруари

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График    График 
Март

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График  График-маркуч  График 
Април

График 4м

График 110 л

График 1100 л

График График График-маркуч  График 
Май

График - 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График 

График - дюзи

График - маркуч 

График 
Юни

График 4м

График 110 л

График 1100 л 

График  График  График-дюзи  График 
Юли

 График 4м

График 110 л

График 1100 л

График  График 

График-дюзи 

График-маркуч

График 
Август

 График 4 м

График 110 л

График 1100 л

График График 

График-маркуч

График-дюзи 

График 
Септември

График 4м

График 110л

График 1100л 

График  График 

График-дюзи

График-маркуч 

График 
Октомври

 График 4м

График 110л

График 1100л

График  График    График 
Ноември

График 4м

График 110л

График 1100л 

График  График    График 
Декември

График 4м

График 110л

График 1100л

График  График    График 
Район "Триадица"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари

 График 1100 -център

График 110 л

График 1100 л

 График-център

График

График-подлези

 График  

 График-център

График

Февруари

График 1100 - център 

График 110 л

График 1100 л

График-център

График

График-подлези 

График   

График-център

График 

Март

График 1100 - център 

График 110 л

График 1100 л

График-център

График-подлези 

График 

График-маркуч-център

График-маркуч 

График-център

График 

Април

График 1100 - център

График 110 л

График 1100 л 

График-център

График

График-подлези

 График

График-дюзи

График-център

График 

Май

График - 110 л.

График - 1100 л.

Център - 1100 л

График

Център 

График 

 

 График - дюзи

График - маркуч

Център - дюзи

Център - маркуч

График

Център 

Юни

График 1100 л - център

График 110 л.

График 1100 л 

График-център

График

График-подлези 

График 

 График-дюзи-център

График-маркуч

График-дюзи

График-център

График 

Юли

 График 110 л

График 1100 л

График-център 1100 л

 График-център

График-подлези

График

 График

График-център-дюзи

График-център-маркуч

График-дюзи 

График-маркуч

График-център

График 

Август

График 110 л 

График 1100 л

График-център-1000 л

График-подлези

График

График-център 

График

 

График-дюзи

График-маркуч

График-център-дюзи

График

График-център 

Септември

 График 110 л

График 1100л

График-център-1100л

 График-подлези

График

График-център

График 

График-дюзи

График-маркуч

График-център-маркуч

График-център-дюзи 

График

График-център 

Октомври

 График 110л

График 1100л

График-център 1100л

График

График-център 

График 

График-център-маркуч 

График

График-център 

Ноември

 График 110л

График 1100л

График-център 110л

График-подлези

График

График-център 

График   

График

График-център 

Декември

 График 110 л

График 1100 л

График-център 1100 л

График-подлези

График

График-център 

График   

 График

График - център