За райони - Банкя, Илинден, Изгрев, Красна поляна, Кремиковци, Овча купел, Лозенец, Люлин, Надежда, Подуяне, Сердика, Слатина, Витоша, Връбница, Възраждане

 Легенда за картите:

yellow  БОБЪР ЖЪЛТ или ЖЪЛТО ИГЛУ - за хартиени, пластмасови и метални опаковки и рециклируеми материали 
green ЗЕЛЕНО ИГЛУ - за стъклени опаковки  
yellowpolygon КОНТЕЙНЕР - за разделно събиране на отпадъци от опаковки и рециклируеми материали в обект  
biggreen ТОЧКА с жълто, синьо и зелено иглу - за разделно събиране на отпадъци от опаковки и рециклируеми материали  
red ТОЧКА с жълто, синьо и зелено иглу, предвидена за разполагане

 

Район  График  Списък  Карта 
Банкя График Списък Виж карта
Илинден График Списък Виж карта
Изгрев График Списък Виж карта
Красна поляна График Списък Виж карта
Кремиковци График Списък Виж карта;
Кремиковци - Ботунец
Кремиковци - Бухово
Кремиковци - Челопечене
Кремиковци - Долни Богров
Кремиковци - Горни Богров
Кремиковци - Сеславци
Кремиковци - Враждебна
Кремиковци - Яна
Кремиковци - Желява
Овча купел График Списък  Виж карта 
Лозенец  График Списък  Виж карта 
Люлин  График Списък  Виж карта 
Надежда  График Списък  Виж карта 
Подуяне  График Списък  Виж карта 
Сердика  График График Списък  Виж карта 
Слатина  График Списък  Виж карта 
Витоша  График Списък  Виж карта 
Връбница График Списък  Виж карта 
Възраждане График Списък Виж карта
Панчарево График