За райони: Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица, Триадица - център.

Район "Банкя"
Няма документи
Район "Витоша"
Няма документи
Район "Връбница"
Няма документи
Район "Възраждане"
Направление №68Направление №61Направление №62Направление №70Направление №66Направление №69Направление №64ВНаправление №71Направление №65 ВНаправление №72Направление №73Направление №74Направление №67Направление №63 ВНаправление №75Направление №76Направление №77Направление №78Направление №79Направление №80Направление №85Направление №86Направление №91Направление №97Направление №89Направление №100Напарвление №99Направление №94Направление №93Направление №96Направление №88Направление №90Направление №95Направление №92Направление №87Направление №34Направление №108Направление №98Направление №106Направление №109Направление №102Направление №101Направление №107Направление №103Направление №104Направление №82Направление №83Направление №84Направление №112Направление №113Направление №114Направление №117Напарвление №118Направление №119Направление №120Направление №121Направление №123Направление №122Направление №126Направление №127Направление №129Направление №130Направление №128
Район "Изгрев"
Няма документи
Район "Илинден"
Няма документи
Район "Красна поляна"
Няма документи
Район "Красно село"
Направление Рег. инд. РКС18-ГР94-1622Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1274-(3)Направление Рег. инд. РКС18-БД00-216-(3)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1298-(1)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1251-(2)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1401-(1)Направление Рег. инд. РКС18-ГР94-1857-(1)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1250-(2)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1318-(2)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1402-(1)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1361Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1490Направление Рег. инд. РКС16-АП00-166-(21)Направление Рег. инд. РКС18-БД00-216-(8)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1407Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1460Направление Рег. инд.РКС18-ТД26-1559Направление Рег. инд. РКС-АП00-58-6Направление Рег. инд. РКС18-АП00-84-(6)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1553Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1565Направление Рег. инд. РКС18-АП00-120-(1)Направление Рег. инд. РКС18-АП00-123-(1)Направление Рег. инд. РКС18-АП00-112-(7)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1601-(1)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1646-(1)Направление Рег. инд. РКС18-БД00-176-(2)Направление Рег. инд. РКС18-МЦ29-5Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1684Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1686Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1755Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1718Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1946Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1906Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1907Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1696Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1902Направление Рег. инд. РКС18-АП00-91-(3)Направление Рег. инд. РКС17-АП00-5-(4)Направление Рег. инд. РКС18-АП00-79-(3)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1762Направление Рег. инд. РКС18-АП00-109-(6)Направление Рег. инд. РКС18-АП00-94-(8)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1756-(2)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1757-(2)Направление Рег. Инд. РКС18-ТД26-2080Направление Рег. Инд. РКС18-ТД26-2065Направление Рег. Инд. РКС18-ТД26-2040Направление Рег. Инд. РКС18-АП00-110-(7)Направление Рег. Инд. РКС18-ТД26-2104Направление Рег. Инд. РКС19-ТД26-19Направление Рег. Инд. РКС19-ТД26-68Напрлавление Рег. Инд. РКС19-ТД26-41Направление Рег. Инд. РКС18-ТД26-2112-(1)
Район "Кремиковци"
Няма документи
Район "Люлин"
Няма документи
Район "Младост"
Няма документи
Район "Надежда"
Няма документи
Район "Оборище"
Няма документи
Район "Панчарево"
Направление РПН18-ТД26-986Направление РПН18-ТД26-948-1Направление РПН18-ТД26-881-1Направление РПН18-ТД26-948Направление РПН18-ТД26-881Направление РПН18-ТД26-1058Направление РПН18-ТД26-2669Направление РПН18-ТД26-930Направление РПН18-ГР94-2667Направление РПН18-ГР94-2856Направление РПН18-ТД26-941Направление РПН18-ТД26-1064Направление РПН18-ГР94-2570Направление РПИ18-ТД26-938Направление РПН18-ГР94-3077Направление РПН18-ТД26-908Направление РПН18-ГР94-3639Направление РПН18-ГР94-3944Направление РПН18-ТД26-1149Направление РПН18-ТД26-1620Направление РПН18-ТД26-1402-1Направление РПН18-ТД26-1643 Направление РПН18-ТД26-1473Направление РПН18-ГР94-3794Направление РПН18-ТД26-1149-1Направление РПН18-ТД26-1620-1Направление РПН18-ТД26-1149-2Направление РПН18-ТД26-1149-3Направление РПН18-ТД26-1644Направление РПН18-ТД26-1402Направление РПН18-ТД26-1705-1Направление РПН18-ТД26-1705Направление РПН18-ТД26-1612Направление РПН18-ТД26-1752-1Направление РПН18-ТД26-1771Направление РПН19-ТД26-64Направление РПН19-ТД26-217Направление РПН19-ГР94-571Направление РПН19-ГР94-148
Район "Слатина"
Няма документи
Район "Средец"
Няма документи
Район "Студентски"
Няма документи
Район "Триадица"
Направление № Към РТР18-ТД26-1298-4Направление № Към РТР18-ТД26-1683-2Направление № Към РТР18-ТД26-830-8Направление № Към РТР18-ГР94-787-7Направление № Към РТР18-ГР94-915-5Направление № Към РТР18-ТД26-1771-1Направление № Към РТР18-ТД26-188Направление № Към РТР18-ТД26-1959Направление № Към РТР18-ГР94-616Направление №Към РТР18-ТД-340Направление №Към РТР18-ТД-1607 1608Направление №РТР18-ТД26-2020-1Направление №РТР18-ТД26-2094-1Направление № Към РТР18-ТД26-2226-3Направление № Към РТР18-ВК08-2243-4Направление № Към РТР18-ТД26-1801-3Направление № Към РТР18-ТД26-2232-2Направление №РТР18-ТД26-2152-2Направление №РТР18-ТД26-2366Направление № РТР18-ТД26-2371Напрваление № Към РТР18-ТД26-2015-6Направление №РТР18-ТД26-2274-1Направление №РТР18-ТД26-2250-2Направление № Към РТР18-ТД26-2248-2Направление № Към РТР18-ТД26-2145-2Направление № Към РТР18-ВК08-2449-4Направление № Към РТР18-ТД26-1053-4Направление № Към РТР18-ВК08-2604Направление № Към РТР18-ВК08-2243-8Направление № Към РТР18-ТД26-2265Направление № Към РТР18-ТД26-1661Направление № Към РТР18-ТД26-2055-6Направление № Към РТР18 - ТД26-2497-2Направление № Към РТР18-ТД26-2881-2Направление № Към РТР18-ТД26-2771-2Направление № Към РТР19-ТД26-13-1Направление № Към РТР19-ТД26-370-3Направление № Към РТР19-ГР94-190-3Направление № Към РТР19-ТД26-52-2Направление № Към РТР19-ВК08-3014-4Направление № Към РТР19-ТД26-161-2Направление № Към РТР18-ТД26-1347-6Направление № Към РТР19-ВК08-3013-4Направление № Към РТР19-ТД26-52-2Направление № Към РТР18-ТД26-2957-5Направление № Към РТР19-ТД26-342-2