За райони: Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица, Триадица - център.

За райони: Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица, Триадица - център.

Район "Банкя"
Няма документи
Район "Витоша"
Няма документи
Район "Връбница"
Няма документи
Район "Изгрев"
Няма документи
Район "Илинден"
Няма документи
Район "Красна поляна"
Няма документи
Район "Красно село"
Направление Рег. инд. РКС18-ГР94-1622Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1274-(3)Направление Рег. инд. РКС18-БД00-216-(3)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1298-(1)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1251-(2)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1401-(1)Направление Рег. инд. РКС18-ГР94-1857-(1)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1250-(2)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1318-(2)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1402-(1)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1361Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1490Направление Рег. инд. РКС16-АП00-166-(21)Направление Рег. инд. РКС18-БД00-216-(8)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1407Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1460Направление Рег. инд.РКС18-ТД26-1559Направление Рег. инд. РКС-АП00-58-6Направление Рег. инд. РКС18-АП00-84-(6)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1553Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1565Направление Рег. инд. РКС18-АП00-120-(1)Направление Рег. инд. РКС18-АП00-123-(1)Направление Рег. инд. РКС18-АП00-112-(7)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1601-(1)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1646-(1)Направление Рег. инд. РКС18-БД00-176-(2)Направление Рег. инд. РКС18-МЦ29-5Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1684Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1686Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1755Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1718Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1946Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1906Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1907Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1696Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1902Направление Рег. инд. РКС18-АП00-91-(3)Направление Рег. инд. РКС17-АП00-5-(4)Направление Рег. инд. РКС18-АП00-79-(3)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1762Направление Рег. инд. РКС18-АП00-109-(6)Направление Рег. инд. РКС18-АП00-94-(8)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1756-(2)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1757-(2)Направление Рег. Инд. РКС18-ТД26-2080Направление Рег. Инд. РКС18-ТД26-2065Направление Рег. Инд. РКС18-ТД26-2040Направление Рег. Инд. РКС18-АП00-110-(7)Направление Рег. Инд. РКС18-ТД26-2104Направление Рег. Инд. РКС19-ТД26-19Направление Рег. Инд. РКС19-ТД26-68Напрлавление Рег. Инд. РКС19-ТД26-41Направление Рег. Инд. РКС18-ТД26-2112-(1)
Район "Кремиковци"
Няма документи
Район "Люлин"
Няма документи
Район "Младост"
Няма документи
Район "Надежда"
Няма документи
Район "Оборище"
Няма документи
Район "Панчарево"
Направление РПН18-ТД26-986Направление РПН18-ТД26-948-1Направление РПН18-ТД26-881-1Направление РПН18-ТД26-948Направление РПН18-ТД26-881Направление РПН18-ТД26-1058Направление РПН18-ТД26-2669Направление РПН18-ТД26-930Направление РПН18-ГР94-2667Направление РПН18-ГР94-2856Направление РПН18-ТД26-941Направление РПН18-ТД26-1064Направление РПН18-ГР94-2570Направление РПИ18-ТД26-938Направление РПН18-ГР94-3077Направление РПН18-ТД26-908Направление РПН18-ГР94-3639Направление РПН18-ГР94-3944Направление РПН18-ТД26-1149Направление РПН18-ТД26-1620Направление РПН18-ТД26-1402-1Направление РПН18-ТД26-1643 Направление РПН18-ТД26-1473Направление РПН18-ГР94-3794Направление РПН18-ТД26-1149-1Направление РПН18-ТД26-1620-1Направление РПН18-ТД26-1149-2Направление РПН18-ТД26-1149-3Направление РПН18-ТД26-1644Направление РПН18-ТД26-1402Направление РПН18-ТД26-1705-1Направление РПН18-ТД26-1705Направление РПН18-ТД26-1612Направление РПН18-ТД26-1752-1Направление РПН18-ТД26-1771
Район "Слатина"
Няма документи
Район "Средец"
Няма документи
Район "Студентски"
Няма документи
Район "Триадица"
Направление № Към РТР18-ТД26-1298-4Направление № Към РТР18-ТД26-1683-2Направление № Към РТР18-ТД26-830-8Направление № Към РТР18-ГР94-787-7Направление № Към РТР18-ГР94-915-5Направление № Към РТР18-ТД26-1771-1Направление № Към РТР18-ТД26-188Направление № Към РТР18-ТД26-1959Направление № Към РТР18-ГР94-616Направление №Към РТР18-ТД-340Направление №Към РТР18-ТД-1607 1608Направление №РТР18-ТД26-2020-1Направление №РТР18-ТД26-2094-1Направление № Към РТР18-ТД26-2226-3Направление № Към РТР18-ВК08-2243-4Направление № Към РТР18-ТД26-1801-3Направление № Към РТР18-ТД26-2232-2Направление №РТР18-ТД26-2152-2Направление №РТР18-ТД26-2366Направление № РТР18-ТД26-2371Напрваление № Към РТР18-ТД26-2015-6Направление №РТР18-ТД26-2274-1Направление №РТР18-ТД26-2250-2Направление № Към РТР18-ТД26-2248-2Направление № Към РТР18-ТД26-2145-2Направление № Към РТР18-ВК08-2449-4Направление № Към РТР18-ТД26-1053-4Направление № Към РТР18-ВК08-2604Направление № Към РТР18-ВК08-2243-8Направление № Към РТР18-ТД26-2265Направление № Към РТР18-ТД26-1661Направление № Към РТР18-ТД26-2055-6Направление № Към РТР18 - ТД26-2497-2Направление № Към РТР18-ТД26-2881-2Направление № Към РТР18-ТД26-2771-2Направление № Към РТР19-ТД26-13-1