За райони: Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица, Триадица - център.

Район "Банкя"
Няма документи
Район "Витоша"
Няма документи
Район "Връбница"
Няма документи
Район "Изгрев"
Няма документи
Район "Илинден"
Няма документи
Район "Красна поляна"
Няма документи
Район "Красно село"
Направление Рег. инд. РКС18-ГР94-1622Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1274-(3)Направление Рег. инд. РКС18-БД00-216-(3)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1298-(1)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1251-(2)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1401-(1)Направление Рег. инд. РКС18-ГР94-1857-(1)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1250-(2)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1318-(2)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1402-(1)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1361Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1490Направление Рег. инд. РКС16-АП00-166-(21)Направление Рег. инд. РКС18-БД00-216-(8)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1407Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1460Направление Рег. инд.РКС18-ТД26-1559Направление Рег. инд. РКС-АП00-58-6Направление Рег. инд. РКС18-АП00-84-(6)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1553Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1565Направление Рег. инд. РКС18-АП00-120-(1)Направление Рег. инд. РКС18-АП00-123-(1)Направление Рег. инд. РКС18-АП00-112-(7)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1601-(1)Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1646-(1)Направление Рег. инд. РКС18-БД00-176-(2)Направление Рег. инд. РКС18-МЦ29-5Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1684Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1686Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1755Направление Рег. инд. РКС18-ТД26-1718
Район "Кремиковци"
Няма документи
Район "Люлин"
Няма документи
Район "Младост"
Няма документи
Район "Надежда"
Няма документи
Район "Оборище"
Няма документи
Район "Слатина"
Няма документи
Район "Средец"
Няма документи
Район "Студентски"
Няма документи

 

За райони - Банкя, Илинден, Изгрев, Красна поляна, Кремиковци, Овча купел, Лозенец, Люлин, Надежда, Подуяне, Сердика, Слатина, Витоша, Връбница, Възраждане