Тук можете да заявите транспортна техника  за извозване на едрогабаритни отпадъци и чували от малки строителни ремонти от домакинствата, които не се поставят в контейнерите за Битови отпадъци

ОБСЛУЖВАНИ РАЙОНИ

ФИРМА

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

I

„Подуяне”

„Еф Си Си България” ЕООД

гр. София 1113

ул.“Николай Хайтов“ №3А

02/ 832 01 83

0886 000 570

0888 728 027

II

„Изгрев”

„АСТОН СЕРВИЗ” ООД

гр. София 1680

бул.„България”№60 В, ет.4, офис 8

0888 503 494

0888 223 469

III

„Слатина”

„БАКС 99” АД

гр. София 1574

ул. „Кривина” 5

0882 520 901

IV

„Красна поляна”

„Красно село”

„Люлин“

„ЧИСТОТА – ИСКЪР” ЕООД

гр. София 1510

„Резбарска” №11

02/81 88 960

V

„Искър”

„Кремиковци“

„Панчарево”

„Банкя“

„Връбница“

„Нови Искър”

„КОНСОРЦИУМ ТИТАН СОФИЯ ИЗТОК 1” ДЗЗД

гр. София 1619

бул. „Евлия Челеби” №55

02/ 955 51 31

VI

„Илинден”

„Надежда”

„Сердика”

КОНСОРЦИУМ „АЕС –Х ГРУП” ДЗЗД

гр. София 1510

ул. „Градинарска” №1

0884 311 501

VII

„Средец”

„Оборище“

„Лозенец”

„Студентски”

„Възраждане”

„Триадица-център“

КОНСОРЦИУМ „ТИТАН СОФИЯ ЦЕНТЪР 1” ДЗЗД

гр. София 1619

бул. „Арбанаси” №10

02/ 997 14 01

VIII

„Триадица”

„Младост”

„ЗМБГ“АД

гр. София 1619

бул. „Евлия Челеби” №55

02 /955 51 31