СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТА:

 • ЦЕЛИ ЗА 2016 Г.
 • ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА СТОЛИЧЕН НСПЕКТОРАТ КЪМ СО

 • ПЛОЩ НА БУЛЕВАРДИ И УЛИЦИ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА В ОБХВАТА НА ЛЕТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВЕ НА ФИРМИТЕ ОПЕРАТОРИ

 • НАРЕДБИ И ЗАКОНИ,по които Столичен инспекторат към СО има контролни функции

 • ОБХВАТА НА ДОГОВОРИ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ, съгласно Заповеди на Кмета на Столична община: СТОЛИЧНА ОБЩИНА 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

 • НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ ПО РАЙОНИ НА ФИРМИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"

 • КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

 • СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

 • СПРАВКА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ГЛОБИ С КВИТАНЦИИ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ

 • СПРАВКА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ГЛОБИ С КВИТАНЦИИ ПО РАЙОНИ

 • СПРАВКА ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ГЛОБИ С ФИШ ПО РАЙОНИ

 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИ КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ

 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИ КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ

 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ /АУАН/ ОТ ИНСПЕКТОРИ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ

 • СПРАВКА ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ

 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ /АУАН/ ОТ ИНСПЕКТОРИ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО РАЙОНИ И ОТДЕЛИ

 • ОПЕРАТИВНА ИНФОРАМЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО

 • ОПЕРАТИВНА ИНФОРАМЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ И БЕТОНОВИ ВЪЗЛИ

 • ДЕЙНОСТ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 • СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 • ОТДЕЛ “ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР С МОБИЛНИ ГРУПИ”

 • ОТДЕЛ “ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР С МОБИЛНИ ГРУПИ”

 • ОТДЕЛ “ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР С МОБИЛНИ ГРУПИ”

 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУПИ НА НЕСПЕШНИ СИГНАЛИ КЪМ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

 • СЕКТОР “ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
 • ЦИФРОВО ИЗРАЖЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА В СЕКТОР “ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

 • ОТДЕЛ “КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА И РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ”

 • ЦИФРОВО ИЗРАЖЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ “КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА И РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ ”

 • ТРАЙНО РАЗРЕШЕНИ ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ ОТ ОТДЕЛ “КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА И РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ”

 • ВСИЧКИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
 • ОТДЕЛ “КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

 • ОТДЕЛ “КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” СЕКТОР “АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТ”

 • ОТДЕЛ “КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” СЕКТОР “ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНТРОЛ”

 • ОТДЕЛ “КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” СЕКТОР “КОНТРОЛ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

 • ОТДЕЛ “КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ”

 • ОТДЕЛ“КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ” СЕКТОР “ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

 • ОТДЕЛ“КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ” СЕКТОР “ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА”- РАБОТА С РИ

 • ОТДЕЛ“КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ” СЕКТОР “ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

 • КОМУНИКАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА СИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СПЕШНИ И НЕОТЛОЖНИ СИГНАЛИ ПО ПРОБЛЕМИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО

 • ОТДЕЛ “КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ” СЕКТОР “КОНТРОЛ НА ПАРКИРАНЕТО”

 • ОПЕРАТИВНА ИНФОРАМЦИЯ ЗА НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ ЗА НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНЕ НА ППС

 • ОТДЕЛ ” ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ”
 • ОТДЕЛ “ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ” СЕКТОР “КОНТРОЛ НА РАЙОННИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ”

 • ОТДЕЛ “ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ” СЕКТОР “КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВО”

 • ОТДЕЛ “ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ” СЕКТОР “КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВО”

 • ОТДЕЛ “АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

 • ОТДЕЛ “АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” СЕКТОР “ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ДЕЛОВОДСТВО”

 • СЕКТОР “СЧЕТОВОДСТВО”
 • ОТЧЕТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

 • СЕКТОР „КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВО”
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИ „СРЕДЕЦ”
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИ „КРАСНО СЕЛО”
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИ „ВЪЗРАЖДАНЕ”
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИ „ОБОРИЩЕ”
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИ „СЕРДИКА”
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИ „ЛОЗЕНЕЦ”
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИ „ТРИАДИЦА”
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИ „КРАСНА ПОЛЯНА”
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИ „КРАСНА ПОЛЯНА”
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИ „НАДЕЖДА”
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИ „ВИТОША”
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИ „НОВИ ИСКЪР”
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПОЛУЧЕНИ ПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ ОТ ФИРМИ ЗА КАМПАНИЯТА „ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ“

 • СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ – 2016 Г.

 • МЕДИЙНИ ИЗЯВИ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА 2016 Г.

 • ЦЕЛИ ЗА 2017 Г.
 • ИЗВОДИ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА