СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТА:

 • КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

 • СПРАВКА ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ГЛОБИ ПО КВИТАНЦИИ,  ГЛОБИ С ФИШ И НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 • СПРАВКА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ГЛОБИ С КВИТАНЦИИ

 • СПРАВКА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ГЛОБИ С КВИТАНЦИИ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ

 • СПРАВКА ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ГЛОБИ С ФИШ

 • КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ

 • КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ - КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ

 • СПРАВКА  - Общ брой съставени актове / АУАН /от инспектори на СИ за установяване на административни нарушения и издадени Наказателни постановления от Директора на СИ и изготвени проекти за Наказателни постановления /НП/, по  които административнонаказващ орган е СО

 • КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ СЪСТАВЕНИ АУАН ПО РАЙОНИ И ОТДЕЛИ

 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ /АУАН/ ОТ ИНСПЕКТОРИ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ

 • ОПЕРАТИВНА ИНФОРАМЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ПО СЕКТОР „КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ“

 • ОПЕРАТИВНА ИНФОРАМЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО

 • ДЕЙНОСТ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУПИ НА НЕСПЕШНИ СИГНАЛИ КЪМ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА