СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТА:

 • ЦЕЛИ ЗА 2017 Г.
 • КОНТРОЛНА И ЦАНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • КОНТРОЛ НА ФИРМИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • СПРАВКА - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ГЛОБИ И КВИТАНЦИИ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 •  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИ КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ - ПО РАЙОНИ И ОТДЕЛИ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИТЕ КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИТЕ АКТОВЕ ОТ ИНСПЕКТОРИ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ - ПО РАЙОНИ И ОТДЕЛИ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ ОТ ИНСПЕКТОРИ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • СПРАВКА ЗА КОНТРОЛНАТА И ЦАНКСИОННА ДЕЙНОСТ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ ( ОТ АКТЪР-ОФИС)
 • ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ И БЕТОНОВИ ВЪЗЛИ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • ДЕЙНОСТ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И СРАВНЕНИЕ ПО ГОДИНИ

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКУМЕНТА