СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
Приета с Решение № 5 по Протокол № 46 от 18.12.2002 г. на Столичен общински съвет, изм. и доп. с Решение № 315 по Протокол № 57 от 7.08.2003 г., отменена в частта, отнасяща се за придобиване, притежание и отглеждане на животни - домашни любимци с Решение № 379 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г. 

Столичен инспекторат работи само в частта РАЗДЕЛ III - СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ 

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДЕЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ И ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ/ КОМПЕТЕНЦИИ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА